Rezultatele primei runde a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, Romania

0

In cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, a fost angajata suma de 4.974.617 CHF pentru finantarea a 44 de proiecte care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici.

Pe data de 10 mai 2012, Organismul Intermediar Elvetian (OIE) pentru Fondul Tematic Participarea Societatii Civile, a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru ONG-uri care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea . participarii lor active in procesul formularii de politici. In cadrul acestei Scheme de grant se ofera sprijin in doua domenii importante: aspecte sociale si de protectia mediului. Sunt oferite granturi mici in valoare de minim 10.000 CHF si maxim 75.000 CHF si granturi mari in valoare de minim 75.001 CHF si maxim 250.000 CHF (doar pentru Componenta Social).

Aceasta prima runda a Cererii de propuneri de proiecte a demonstrat o nevoie crescuta a ONG-urilor romanesti. OIE a primit un numar de 779 de aplicatii pana la data limita din 12 iulie 2012. 109 au vizat Componenta Mediu si 670 au vizat Componenta Social.

Initial, alocarea financiara pentru prima runda a fost de 2,6 milioane CHF. Datorita numarului mare si a calitatii crescute a aplicatiilor primite, Comitetul de Coordonare a hotarat sa realoce o suma suplimentara de 2,4 millioane CHF primei runde a Cererii de propuneri de proiecte. O suma totala de 5 millioane a fost astfel disponibila: 1 million pentru proiecte din domeniul protectiei mediului si 4 millioane pentru proiecte in domeniul social.

Evaluatori independenti au evaluat propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii in care au fost verificate de catre OIE. Procesul de evaluare a avut ca rezultat un numar de 15 proiecte recomandate pentru finantare pe Componenta Mediu si 29 proiecte pe Componenta Social (14 granturi mici si 15 granturi mari). În data de 21.03.2013, Comitetul de Selectie format din reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, Biroul Contributiei Elvetiene (BCE) si Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) a angajat suma de 4.974.617 CHF pentru finantarea acestor proiecte. Solicitantii vor fi informati cu privire la rezultatele procesului de evaluare pana la sfarsitul lunii martie 2013.

Runda a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant Pentru ONG-uri este planificata a fi lansata in 2014.

*OIE – Consortiu format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) si Fundatia pentru Parteneriat (REPF)

Sursa: fdsc.ro

footer-8230377

follow_stiriong-3320942