AMPOSDRU a delegat implementarea si gestiunea proiectelor de grant, strategice si de ajutor de stat finantate in cadrul DMI 5.2 si 6.1 catre Organismele Intermediare Regionale POSDRU

0

Avand in vedere modificarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin semnarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului afacerilor europene nr. 654/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr.79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013, pentru asigurarea unei implementari eficiente a programului, cat si pentru consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor gestionate prin POSDRU, respectiv modificarea si completarea acordurilor de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013, incheiate cu cele 8 Organisme Intermediare Regionale desemnate, a fost aprobata delegarea implementarii si gestiunii proiectelor de grant, a proiectelor strategice si a proiectelor de ajutor de stat finantate in cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 catre Organismele Intermediare Regionale POSDRU.

In perioada imediat urmatoare, AMPOSDRU va asigura derularea corespunzatoare a procesului de delegare a proiectelor finantate in cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1 catre Organismele Intermediare Regionale.

Avand in vedere cele de mai sus, AMPOSDRU adreseaza beneficiarilor proiectelor finantate in cadrul Domeniilor Majore de IntervenTie 5.2 si 6.1 rugamintea de a nu depune la registratura AMPOSDRU, in intervalul 6.07.2012-20.07.2012, acte aditionale/notificari/cereri de rambursare aferente acestor proiecte.

In acest sens, va aducem la cunostinta urmatoarele:

  1. Actele aditionale/notificarile/cererile de rambursare aferente proiectelor finantate in cadrul Domeniilor Majore de Interventie 5.2 si 6.1, depuse la registratura AMPOSDRU in perioada 9.07.2012-20.07.2012 nu vor fi verificate/procesate de AMPOSDRU.
  2. Documentele mentionate la punctul 1 vor fi verificate/procesate de catre personalul Organismului Intermediar Regional POSDRU delegat/desemnat dupa repartizarea, respective preluarea in gestiune a fiecarui proiect aferent DMI 5.2 si DMI 6.1 de catre Organismul Intermediar Regional POSDRU responsabil, prin incheierea unui act adiTional tripartite AMPOSDRU – OIR POSDRU delegat – Beneficiar;
  3. Prin excepTie de la prevederile de mai sus, vor fi verificate/procesate documentele care se incadreaza in urmatoarele situatii:
  • indeplinirea conditiilor impuse de contractul de finantare, si anume respectarea termenului de depunere a primei cereri de rambursare sau a cererii de rambursare finale, aceste termene fiind indeplinite in interiorul perioadei 9.07.2012-20.07.2012;
  • modificarile contractuale (acte aditionale/notificari) aferente contractelor de finantare, care in perioada 9.07.2012-20.07.2012 finalizeaza perioada de implementare a Proiectului;
  • documentele depuse de beneficiari ca raspuns la clarificarile solicitate de AMPOSDRU pentru acte aditionale/notificari/cereri de rambursare inregistrate anterior datei de 9.07.2012;
  • certificate de atestare fiscala in vederea semnarii contractelor de finantare aferente cererii de propuneri de proiecte nr.110, Domeniul Major de IntervenTie 5.2.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane informeaza beneficiarii contractelor de finantare din cadrul Domeniilor Majore de IntervenTie 5.2 si 6.1 cu privire la repartizarea proiectelor, prin afisarea listelor de distributie corespunzatoare fiecarui Organism Intermediar Regional POSDRU delegat, atasate prezentului comunicat.

Lista de distributie a proiectelor:

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia

Organismul Intermediar Regional Vest

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Organismul Intermediar Regional Centru

Organismul Intermediar Regional Bucuresti-Ilfov

Sursa: fseromania.ro