AMPOSDRU a publicat noi instructiuni pentru proiectele aflate in derulare

0

Instructiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila in cadrul proiectelor de grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013.

Instructiunea 64 privind limita zilnica si saptamanala maxima, care poate fi decontata pentru un expert in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013.

Instructiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumentele structurale, obiectivul “Convergenta”.

Sursa: fseromania