Implementarea Regio – Programul Operational Regional in Regiunea Vest la sfarsitul anului 2011

0

Azi, 19 decembrie 2011, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest s-a intalnit cu reprezentanti ai mass-media in vederea prezentarii bilantului anului 2011 in procesul de implementare a Regio – Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Vest.

De asemenea, vineri, 16 decembrie 2011, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest s-a intalnit cu reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale – beneficiari ai Programului Operational Regional – in cadrul Conferintei de promovare a Regio – Programului Operational Regional. La aceasta conferinta au fost prezentate aspecte legate de stadiului implementarii Regio – Programul Operational Regional in Regiunea Vest la finalul anului 2011, rezultatele implementarii programului in Regiunea Vest, precum si proiectiile pentru perioada imediat urmatoare si pentru urmatoarea etapa de programare. De asemenea, au fost supuse discutiei subiecte de un real interes pentru participanti precum exemplele de bune practici in implementare si problemele intampinate pe parcursul procesului de implementare.

Astfel, pana in prezent, in Regiunea Vest au fost depuse proiecte in valoare totala de 835,75 milioane euro dintre care, au fost contractate proiecte in valoare de 352,74 milioane euro – suma ce reprezinta un procent de 84,69% din alocarea pentru Regiunea Vest.

In Regiunea Vest, majoritatea axelor prioritare sunt inchise nefiind posibila depunerea de proiecte spre finantare ca urmare a depasirii alocarii financiare cu mai mult de 50%. Axele prioritare inchise sunt:

 • axa prioritara 1 (Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere) / subdomeniul Centre urbane – cu o alocare de 42,29 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse in cadrul acestui subdomeniu depaseste alocarea cu 53,91%
 • axa prioritara 2 (Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport) / domeniul major de interventie 2.1 (Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura) – cu o alocare de 88,84 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 218,63%
 • axa prioritara 3 (Imbunatatirea infrastructurii sociale)
 • domeniul major de interventie 3.1 (Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate) –  cu o alocare de 17,59 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 174,19%
 • domeniul major de interventie 3.2 (Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale) –  cu o alocare de 10,08 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste – in prezent – alocarea cu 28,67%, foarte multe dintre proiectele depuse fiind respinse
 • domeniul major de interventie 3.4 (Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua) –  cu o alocare de 28,87 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 325,70%
 • axa prioritara 4 (Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local)
 • domeniul major de interventie 4.1 (Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala) –  cu o alocare de 27,81 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 113,95%
 • domeniul major de interventie 4.3 (Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor) –  cu o alocare, pentru cel de-al doilea apel de proiecte, de 17,37 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 89,98%
 • axa prioritara 5 (Dezvoltarea durabila si promovarea turismului)
 • domeniul major de interventie 5.1 (Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe) –  cu o alocare de 23,85 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 63,69%
 • domeniul major de interventie 5.2 (Crearea,dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice) –  cu o alocare de 23,89 milioane euro, valoarea totala a proiectelor depuse depaseste alocarea cu 104,90%.

In acest context, singurele domenii de interventie in cadrul carora se mai pot depune proiecte in vederea obtinerii de finantare prin Regio – Programul Operational Regional sunt:

 • 2 dintre subdomeniile din cadrul axei prioritare 1 (Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere), respectiv subdomeniile Poli de dezvoltare urbana (municipiul Arad si municipiul Deva) si Poli de crestere (municipiul Timisoara)
 • domeniul major de interventie 3.3 (Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta): aceste fonduri pot fi accesate in exclusivitate de Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara pentru managementul situatiilor de urgenta – ADI Vest; in prezent, s-a contractat un proiect major in cadrul domeniului (9,53 milioane euro), iar in evaluare se afla cel de-al doilea proiect – complementar primului – in vederea absorbirii sumei alocate.

Domeniul major de interventie 4.2 (Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati) are o alocare financiara de 23,85 milioane euro iar, in prezent, aceasta a fost depasita cu 36,81%, domeniul fiind inca deschis in vederea depunerii de proiecte spre finantare.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest actualizeaza, cu frecventa saptamanala stadiul implementarii Regio – Programul Operational Regional in Regiunea Vest. Astfel, detalii suplimentare cu privire la implementarea programului in regiune se gasesc pe pagina de internet a agentiei, www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013, sectiunea Informare si publicitate POR si helpdesk.