Oportunitati grant-uri si mobilitati pentru colaborarea intre cele doua tari

0

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania (FOND), in parteneriat si cu sprijinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor Externe (MAE) prelungeste prima runda a Fondului de Mobilitate pentru Experti Romania – Republica Moldova pentru perioada 5 martie – 30 iunie 2014. Initiativa reprezinta o continuare a rundei pilot, desfasurata intre 15 martie – 15 decembrie 2013.  

Fondul de mobilitate are ca obiectiv facilitarea mobilitatii expertilor din Romania si Republica Moldova si a transferului de expertiza transfrontaliera. Sunt avute in vedere acele domenii care raspund prioritatilor strategice ale Romaniei in materie de asistenta pentru dezvoltare pentru Republica Moldova – sprijinirea reformelor din sfera tranzitiei spre democratie, guvernanta democratica, mass-media; rezolvarea conflictelor, mediu, educatie si sanatate.

Fondul de Mobilitate aduce un element de noutate fata de runda pilot, acesta introducand posibilitatea alocarii unor grant-uri mici pentru organizarea de activitati ce sustin obiectivul Fondului de mobilitate.

Dinamica dialogului si a cooperarii la nivelul celor doua state poate fi sustinuta si completata printr-o interactiune mai sustinuta la nivelul societatii civile. Fondul de mobilitate este unul din rezultatele Forumului Societatii Civile Romania – Republica Moldova initiat in anul 2010 de FOND si sustinut de MAE, care a evidentiat nevoia de creare a unui cadru comun de cunostinte si actiune, schimb de expertiza si bune practici.

Beneficiarii Fondului de Mobilitate pot fi atat experti din societatea civila si mediul academic din Romania si Republica Moldova (in cazul mobilitatilor individuale), cat si organizatii neguvernamentale din Romania si Republica Moldova (in cazul grant-urilor mici) ce vor sa implementeze activitati in parteneriat, avand ca obiectiv schimbul de expertiza si bune practici.

Pentru mobilitatile individuale, depunerea dosarelor de aplicare se va face, ca si in cazul rundei pilot, pe baza continua (5 martie – 20 iunie 2014).

Pentru granturile mici (cu buget maxim de 5000 de euro), termenul limita de trimitere a aplicatiilor este 7 aprilie 2014, iar perioada de implementare pentru aceste activitati va fi 15 aprilie-20 iunie 2014.

Pentru mai multe informatii cu privire la activitatile eligibile, modalitatea de aplicare si regulile de finantare, va invitam pe site-ul www.fondromania.org .

Fondul de Mobilitate este implementat cu sustinerea financiara a Ministerului roman al Afacerilor Externe din bugetul de asistenta oficiala pentru dezvoltare, prin Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Republica Moldova este unul dintre statele prioritare pentru politica de cooperare pentru dezvoltare a Romaniei. Aceasta se refera la alocarea unei finantari anuale din bugetul de stat pentru activitati destinate cooperarii pentru dezvoltare, promovarea unei politici nationale aferente si participarea la eforturile globale in domeniu.

FOND reprezinta 35 de organizatii romane interesate active in domeniul cooperarii internationale si ajutorului umanitar. Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea si implementarea unei politici coerente si eficiente a Romaniei in domeniul cooperarii pentru dezvoltare internationala si ajutorului umanitar, de a creste capacitatea organizatiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internationala, prin implementarea de proiecte si programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice si activitati de advocacy.