S-a lansat noul apel la proiecte ASSOCLIC!

0

Proiectul ASSOCLIC este un apel la proiecte adresat ONG-urilor din Romania care dezvolta programe de acces la educatie, formare si integrare a persoanelor defavorizate. Acestea trebuie sa completeze un dosar de candidatura care cuprinde o descriere pertinenta a proiectului pentru derularea caruia au nevoie de material informatic, iar cele mai bune proiecte vor fi premiate cu calculatoare. 

ASSOCLIC 2009 este organizat prin Ateliere Fara Frontiere, in doua etape; prin acest proiect ne propunem sa echipam aproximativ 50 asociatii la nivel national, 400 « packuri informatice » vor fi distribuite. ASSOCLIC 1-2009 a echipat 22 asociatii non-guvernametale din Romania cu 156 calculatoare si 14 imprimante. 

ASSOCLIC 2-2009 se va desfasura in perioada OCTOMBRIE 2009- IANUARIE 2010, avand drept tematica problematica publicului aflat in situatie de excluziune sociala (copii si tineri defavorizati, institutionalizati sau cu dizabilitati, grupurile marginalizate sau vulnerabile precum populatia de etnie roma, persoane cu statut de imigrant). Cele mai bune proiecte vor fi selectionate de comisia de evaluare in luna ianuarie si premiate cu calculatoare. 

Site-ul Internet al proiectului ASSOCLIC ROMANIA a fost lansat ca suport de comunicare cu candidatii – asociatiile beneficiare: www.assoclic.org.

De aici veti putea descarca dosarul de candidatura. Veti putea gasi informatii suplimentare despre proiectul ASSOCLIC, precum si detalii despre actualul apel la proiecte, veti putea urmari etapele acestuia si noile anunturi. 

Dosarele de candidatura se pot trimite pana pe data de 15 noiembrie, ora 17.00 :

* pe adresa de e-mail: [email protected]

* SAU la adresa: Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare contactati – Cristina Bobu la nr. de telefon 031 425 90 10 sau la adresa de e-mail mentionata anterior. 

Calendar ASSOCLIC OCTOMBRIE 2009 

* 6 octombrie: lansarea apelului la proiecte

* 15 noiembrie: termenul limita de depunere a proiectelor de catre asociatiile interesate

* a doua parte a lunii noiembrie 2009- prima parte a lunii ianuarie 2010: evaluarea dosarelor

* 15 ianuarie: reunirea comisiei de selectie a proiectelor

* sfarsit de ianuarie: comunicarea rezultatelor selectiei si ceremonia de inmanare a premiilor laureatilor

Criterii de eligibilitate 

* validitatea juridica; asociatiile care trimit dosarul de candidatura trebuie sa faca dovada personalitatii juridice fara scop patrimonial si a inscrierii la Registrul national al asociatiilor si fundatiilor;

* completarea unui chestionar de cerere de echipare cu materiale informatice (dosarul de candidatura) pentru a fi siguri de responsabilitatea si implicarea asociatiei beneficiare;

* prezentarea unui proiect viabil, care este bine integrat in actiunile asociatiei si care are un sens in cadrul comunitatii unde actioneaza asociatia;

* inscrierea proiectului in tematica propusa pentru etapa curenta ASSOCLIC (descrisa anterior);

* asigurarea transportului echipamentelor (calculatoare complete) de la Bucuresti la sediul asociatiei beneficiare;

* completarea unui chestionar de evaluare dupa primirea echipamentelor;

* colaborarea cu Ateliere Fara Frontiere in sensul monitorizarii activitatilor derulate cu ajutorul calculatoarelor primite: verificarea de catre Ateliere Fara Frontiere, prin diverse modalitati, a utilizarii acestora in scopul descris in propunerea de proiect 

Partenerii financiari ai proiectului sunt Fondation Veolia Environnement, Fondation Société Générale si ECO TIC. Ceilalti parteneri operationali sunt : Microsoft, McCANN PR, ARC, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor si Centras. 

Partenerii vor fi implicati in selectia proiectelor. Aceasta va fi facuta de catre o comisie de evaluare constituita din reprezentanti ai sponsorilor, federatiilor si partenerilor institutionali.

 Mai jos aveti atasat Dosarul de Candidatura!