Apel de finantare in cadrul programului “Tineret in actiune”

0

Comisia Europeana, prin Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) a lansat o noua finantare in cadrul programului “Tineret in actiune” – sub-actiunea 4.6, “Parteneriate”.

Aceasta sub-Actiune vizeaza finantarea parteneriatelor cu organisme publice regionale sau locale, in vederea dezvoltarii pe termen lung a unor proiecte care combina diverse masuri ale Programului.

Parteneriatele vizeaza relatii bazate pe interese si valori comune, abordari similare intr-un anumit domeniu, precum si dialogul si consultarea intre Uniunea Europeana si autoritati publice regionale sau locale. De asemenea, acestea presupun egalitate intre parteneri, nu o relatie traditionala donator-beneficiar. Parteneriatele sunt instituite pe termen lung si reflecta un interes strategic comun. Acest interes strategic este tradus in obiective si activitati comune, care aduc beneficii mutuale si reclama o contributie comuna pentru finantare si administrarea acestora.

Aceasta sub-Actiune va aduce impreuna institutiile si organismele publice regionale si locale, luand in considerare perspectiva nationala. Scopul este de a asigura un efect multiplicator al activitatilor europene de tineret la nivel regional si local.

Data limita de depunere a proiectelor este 3 noiembrie 2011.

Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor in cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 2 300 000 EUR.

Subventia maxima alocata fiecarui proiect nu depaseste 100 000 EUR.

Pentru informatii despre mecanismul de depunere a proiectelor accesati urmatorul LINK.

Fondurile pot fi accesate de catre:

–    organizatii nonguvernamentale si institutii publice pentru proiecte care:

– promoveaza cooperarea intre Tarile Participante la Program si alte tari din lume, care nu sunt invecinate Uniunii Europene

– incurajeaza inovarea si calitatea

– incurajeaza crearea de parteneriate

–    organizatii europene nonguvernamentale (ONGE) care pot candida pentru urmatoarele actiuni ale programului direct la Agentia Executiva: Schimburi de tineri, Proiecte pentru Democratie Participativa, Serviciul European de Voluntariat, Formare si Retele, Intalniri ale Tinerilor si ale Responsabililor de Politici de Tineret. ONGE – organizatie europeana nonguvernamentala cu sediul intr-o Tara Participanta la Program si cu filiale in cel putin opt Tari Participante la Program.

–    organizatii europene nonguvernamentale (ONGE), Forumul European de Tineret si alte structuri de suport pentru sustinerea activitatilor acestora.

Formulare necesare