CE stabileste criterii privind buna stare ecologica a marilor europene

0

Comisia Europeana a adoptat o decizie in care evidentiaza criteriile care trebuie respectate pentru a se atinge o stare ecologica buna a marilor europene.Aceste criterii vor ajuta statele membre sa elaboreze strategii marine coordonate pentru fiecare bazin maritim regional, asigurand coerenta si permitand compararea progreselor realizate de fiecare regiune.Definirea criteriilor reprezinta una dintre cerintele Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, care are ca obiectiv atingerea bunei stari ecologice a tuturor marilor din Europa pana in 2020.

Decizia Comisiei privind criteriile referitoare la buna stare ecologica a apelor marine se axeaza pe diferite aspecte ale ecosistemelor marine, printre care diversitatea biologica, populatiile de pesti, eutrofizarea, contaminantii, deseurile si zgomotul.

Criteriile si indicatorii aferenti definiti in decizie au fost conceputi pe baza unor recomandari stiintifice si tehnice formulate de experti independenti si trebuie utilizati de statele membre pentru a determina starea ecologica a ecosistemului marin.Pe de o parte, aceste criterii si acesti indicatori se bazeaza pe obligatiile prevazute in prezent de legislatia UE si pe evolutiile acesteia, iar pe de alta parte, vizeaza elemente ale mediului marin inca neabordate de politicile actuale.

Decizia subliniaza necesitatea de a imbunatati intelegerea la nivel stiintific, ceea ce ar permite evaluarea bunei stari ecologice in vederea sprijinirii unei abordari bazate pe ecosistem a gestionarii apelor marine europene.Prin urmare, va fi nevoie de o revizuire a criteriilor pentru le adapta la progresul stiintific.

Buna stare ecologica este atinsa atunci cand oceanele si marile sunt, in general, sanatoase si productive, caracterizandu-se prin diversitate ecologica si dinamism.  Mediul marin trebuie utilizat in permanenta in mod sustenabil, astfel incat sa se asigure protejarea potentialelor utilizari si actiuni ale generatiilor actuale si viitoare.In acest scop, trebuie sa se tina seama de structura, functiile si procesele ecosistemelor marine in ansamblul lor, trebuie protejate speciile si habitatele marine si trebuie evitat declinul biodiversitatii cauzat de interventia omului.

Pentru realizarea obiectivului UE de a atinge buna stare ecologica a tuturor marilor pana in 2020, statele membre trebuie sa elaboreze strategii marine care sa serveasca drept planuri de actiune vizand o abordare bazata pe ecosistem a  gestionarii activitatilor umane.Buna stare ecologica trebuie determinata la nivelul regiunilor sau al subregiunilor marine, pe baza celor 11 descriptori calitativi ai mediului marin mentionati in Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin.Este necesara cooperarea la nivel regional in fiecare etapa a implementarii directivei.

Sursa: europa.eu