Cofinantari pentru proiecte europene prin programul „Making the Most of European Funds for Roma”

0

Fundatia pentru o societate deschisa a lansat competitia Cofinantari pentru proiecte europene prin programul „Making the Most of European Funds for Roma” finantat de Open Society Foundations.

Scopul competitiei este acordarea de asistenta financiara organizatiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finantate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea sociala a romilor. Asistenta financiara vizeaza acordarea unei parti din contributia pe care beneficiarii au obligatia de a o asigura fata de Autoritatea Contractanta.

Pentru a aplica, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de eligibilitate prezentate mai jos:

sa fie persoane juridice fara scop patrimonial (asociatii, fundatii etc.);

sa fie beneficiari ai unui proiect finantat din Fondul Social European (FSE), a carui perioada de implementare a inceput in anul 2014;

proiectul sa cuprinda activitati care sa implice in mod direct si in numar semnificativ persoane de etnie roma (cel putin 25% din grupul tinta total al proiectului).

Valoarea totala alocata prezentei scheme de finantare este in acest moment de 150.000 dolari SUA. Valoarea maxima a grantului pentru fiecare organizatie este de 15.000 dolari SUA.
 Aplicatiile si documentele aferente acestora vor fi transmise in format electronic. Acestea vor fi incarcate on-line, la adresa www.fundatia.ro/CofinantariFSE. Aplicatiile vor fi evaluate in ordinea primirii lor. Astfel, apelul va ramane deschis pana in momentul epuizarii fondurilor disponibile prin aceasta schema de finantare.

Informatii suplimentare se pot solicita la urmatoarele date de contact: telefon: 021 212 11 01/02, fax: 021 212 10 32, e-mail: [email protected]

Sursa: fundatia.ro