Erasmus+: Cooperarea cu societatea civila in domeniul educatiei si formarii si in cel al tineretului

0

Programul Erasmus+, actiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor

Cooperarea cu organizatiile societatii civile in domeniile educatiei, formarii si tineretului este esentiala pentru a crea la scara larga un sentiment de asumare a strategiilor si politicilor de invatare pe tot parcursul vietii si pentru a lua in considerare ideile si preocuparile partilor interesate, la toate nivelurile.

Status: ACTIV Depunere pana la: 17.12.2014

Buget alocat: 6.300.000 euro

Obiectivele programului
Solicitanti eligibili
Documentatie

In acest cadru, prezenta cerere de propuneri va acorda finantare prin urmatoarele doua loturi:
1. Cooperarea cu societatea civila in domeniul educatiei si formarii (lotul 1)
2. Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului (lotul 2)

Va rugam sa retineti ca o organizatie poate sa trimita o singura cerere in cadrul prezentei cereri de propuneri, fie pentru lotul 1, fie pentru lotul 2, insa nu pentru ambele.

ELEMENTE COMUNE APLICABILE AMBELOR LOTURI

Obiective generale

Obiectivul prezentei cereri este acela de a oferi sprijin structural, denumit subventie de functionare, organizatiilor neguvernamentale europene (ONGE) si retelelor la nivelul UE care sunt active in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului si care urmaresc urmatoarele scopuri generale:

– sensibilizarea partilor interesate cu privire la agendele politicilor europene in domeniile educatiei, formarii si tineretului, in special Europa 2020, Educatie si formare profesionala 2020, agende politice specifice cum ar fi procesul de la Bologna sau procesul de la Bruges-Copenhaga, precum si Strategia UE pentru tineret; – cresterea angajamentului partilor interesate si a cooperarii acestora cu autoritatile publice pentru punerea in aplicare a politicilor si a reformelor in domeniile educatiei, formarii si tineretului, de exemplu a recomandarilor emise pentru fiecare tara in cadrul semestrului european; – stimularea participarii partilor interesate in domeniile educatiei, formarii si tineretului;

– stimularea implicarii partilor interesate in diseminarea actiunilor si a rezultatelor politicilor si programelor, precum si a bunelor practici, in randul membrilor lor si nu numai.

Aceste scopuri trebuie integrate in mod clar in planurile de lucru, activitatile si prestatiile organizatiilor candidate.

Candidati eligibili

Prezenta cerere este deschisa participarii a doua categorii de organisme:

– categoria 1: organizatii neguvernamentale europene (ONGE) in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului;
– categoria 2: retele la nivelul UE in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului.

Fiecare organizatie poate sa depuna doar o singura cerere, fie pentru categoria 1, fie pentru categoria 2.

Pentru a fi eligibili, candidatii trebuie: – sa fie organisme neguvernamentale;

– sa nu aiba scop lucrativ.

Agentiile nationale Erasmus+ si organizatiile care au ca membri in principal agentii nationale Erasmus+ (2/3 sau mai mult) nu sunt organizatii eligibile in sensul prezentei cereri de propuneri.

Bugetul total alocat in anul 2015 pentru prezenta cerere (loturile 1 si 2) este de 6.300.000 EUR.

Cererile trebuie depuse utilizandu-se formularul online de cerere de subventionare (formular electronic).

Formularul electronic este disponibil in limbile engleza, franceza si germana la urmatoarea adresa de internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en si trebuie completat in mod corespunzator in una dintre limbile oficiale ale UE.

Formularul electronic completat in mod corespunzator trebuie depus online pana la 17 decembrie 2014, ora 12.00 (la pranz, ora Bruxelles-ului).

ELEMENTE SPECIFICE

LOTUL 1 – Cooperarea cu societatea civila: educatie si formare

Obiective specifice

Organizatiile active in domeniul educatiei si formarii trebuie sa elaboreze si sa puna in aplicare strategii si activitati inovatoare, specifice si creative pentru a sprijini punerea in aplicare eficace a reformelor si a masurilor in urmatoarele domenii:

Promovarea excelentei si a inovarii prin abordari care vizeaza invatarea formala, non-formala si informala si prin furnizarea centrata pe cursant a unor competente de baza si transversale, inclusiv competente lingvistice, digitale si antreprenoriale; cresterea gradului de informare cu privire la abordarile educationale inovatoare, cum ar fi resursele educationale deschise (Open Educational Resources – OER) si cursurile online deschise si in masa (Massive Open Online Courses – MOOC); crearea de medii de invatare deschise si de parteneriate intersectoriale intre partile interesate;

Solutionarea problemei privind nivelul de calificare redus prin facilitarea investitiilor eficiente si durabile in educatie si formare; promovarea analizelor si dezbaterilor la nivel european, national si regional, in vederea explorarii sau dezvoltarii de abordari inovatoare in materie de finantare; cresterea nivelurilor de studii absolvite si reducerea ratelor de abandon scolar; cresterea atractivitatii mediilor de invatare; facilitarea tranzitiilor si a parcursurilor educationale flexibile sau alternative; dezvoltarea unui invatamant profesional si tehnic (VET) de calitate, care sa presupuna formare la locul de munca, stagii sau ucenicii si alinierea politicilor la strategiile de dezvoltare economica; noi parcursuri de calificare in domenii cu crestere potentiala sau in domenii afectate de lipsa personalului calificat; promovarea sanselor egale de acces la educatie si la formare profesionala de calitate, inclusiv pentru cursantii care provin din medii defavorizate; promovarea unor abordari inovatoare in materie de indrumare si consiliere;

Sprijinirea unei noi generatii de cadre didactice prin consolidarea profilului profesional al profesorilor, al formatorilor, al formatorilor de cadre didactice si al cadrelor de conducere, prin imbunatatirea procesului de selectie, de recrutare si de fidelizare, prin formare initiala eficienta, sprijin la inceput de cariera, invatare si dezvoltare profesionala pe toata durata carierei, feedback pedagogic si stimulente; incurajarea invatarii reciproce si a comunitatilor de invatare; intensificarea colectarii de date si a analizelor privind educatia si formarea profesionala;

Recunoasterea si valorificarea competentelor, cu utilizarea instrumentelor europene care faciliteaza transparenta si recunoasterea cunostintelor anterioare – inclusiv a rezultatelor obtinute prin invatare non-formala si informala – si a experientei; inzestrarea persoanelor din toate categoriile de varsta cu competente mai bune si mai relevante prin invatare pe tot parcursul vietii, inclusiv prin actualizarea si imbunatatirea competentelor adultilor slab calificati; moduri de concepere, furnizare si evaluare a cursurilor care sa ia in considerare previziunile privind competentele si cresterea economica, precum si datele privind ocuparea fortei de munca; elaborarea de parcursuri educationale interdisciplinare.

Organisme candidate

Numai organismele care corespund definitiilor de mai jos vor fi considerate eligibile in cadrul lotului 1:

Categoria 1: organizatie neguvernamentala europeana (ONGE)

Pentru lotul 1, ONGE-urile trebuie: – sa fie implicate activ in aplicarea Cadrului strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale (ET 2020), in cel putin unul dintre urmatoarele domenii: educatia si ingrijirea copiilor prescolari, invatamantul scolar, invatamantul superior, invatamantul profesional si tehnic, educatia pentru adulti; sau in cel putin un domeniu intersectorial esential, precum tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC), limbile straine, educatia antreprenoriala etc.; – sa reprezinte cel putin un grup principal de parti interesate, de exemplu studenti, profesori/formatori/cadre de conducere, furnizori de servicii de invatare, parinti etc.; – sa functioneze prin intermediul unei structuri recunoscute oficial, compusa din: (a) un organism/secretariat european (candidatul) infiintat legal, in una dintre tarile eligibile, de cel putin doi ani la data depunerii cererii; si (b) organizatii/filiale nationale (4) in cel putin 12 tari eligibile, care au o legatura statutara cu organismul/secretariatul european; – sa fie independente de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile comerciale;

– sa aiba in cadrul personalului cel putin un membru remunerat (echivalent cu o norma intreaga).

Categoria 2: retea la nivelul UE (retea formala)

In contextul lotului 1, o retea la nivelul UE este o organizatie-umbrela de organizatii neguvernamentale europene (ONGE-uri conform definitiei de la categoria 1). Specificitatea unei astfel de retele la nivelul UE consta in faptul ca membrii sai sunt, la randul lor, ONG-uri la nivel european. Astfel, o organizatie_umbrela europeana reprezinta un numar extrem de mare de parti interesate din Europa si acopera o gama larga de domenii de politica. O retea europeana trebuie:

– sa fie compusa din ONGE-uri autonome din punct de vedere juridic, conform definitiei de la categoria 1, si sa fie implicata activ in aplicarea Cadrului strategic pentru cooperare europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale (ET 2020);
– sa indeplineasca urmatoarele trei cerinte:

(a) sa reprezinte cel putin doua grupuri reprezentative de parti interesate, cum ar fi: cadre didactice (la toate nivelurile de educatie si formare profesionala), profesia didactica (inclusiv profesori, formatori si cadre de conducere), parinti etc.; si

(b) sa fie activa in toate sectoarele urmatoare: – educatia si ingrijirea copiilor prescolari; – invatamantul scolar; – invatamantul superior; – invatamantul profesional si tehnic;

– educatia pentru adulti; si

(c) sa fie activa in cel putin doua domenii intersectoriale principale (precum educatia in domeniul TIC, invatarea de limbi straine, educatia antreprenoriala etc.) care sa implice unul sau mai multe grupuri reprezentative de parti interesate, conform specificatiei de mai sus; – sa fie legal constituita, adica sa aiba personalitate juridica si sa fie inregistrata legal, in una dintre tarile eligibile, de cel putin doi ani la data depunerii cererii (solicitantii trebuie sa prezinte o copie a statutului organizatiei solicitante si actul oficial de inregistrare a acesteia); – sa aiba minimum 20 de organizatii membre (ONGE-uri conform definitiei de la categoria 1); – sa fie independenta de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile comerciale;

– sa aiba in cadrul personalului cel putin un membru remunerat (echivalent cu o norma intreaga).

Activitatile eligibile trebuie sa aiba legatura directa cu obiectivele generale si specifice ale prezentei cereri si trebuie sa fie detaliate in cadrul unui program anual de lucru.

Urmatoarea lista este orientativa si neexhaustiva:

– activitati care faciliteaza accesul si participarea partilor interesate la realizarea prioritatilor politicilor UE in domeniul educatiei si formarii; – schimburi de experienta si de bune practici; colaborare in retea si parteneriate cu alte parti interesate; – consolidarea capacitatilor organizatiilor membre, inclusiv prin invatare reciproca, activitati de formare, consultanta, indrumare si consiliere in vederea imbunatatirii eficacitatii masurilor de politica; – initiative si evenimente pentru atragerea de noi membri in ONGE/in reteaua la nivelul UE; – studii, analize, sondaje si rapoarte tematice si de tara pe tema prioritatilor UE in domeniul educatiei si formarii profesionale, in special in cadrul Strategiei Europa 2020 (semestrul european, recomandari specifice fiecarei tari) si in cadrul strategic ET 2020; – activitati de sensibilizare, de informare, de diseminare si de promovare (seminare, ateliere, campanii, intalniri, dezbateri publice, consultari etc.) privind prioritatile politicilor UE in domeniul educatiei si formarii si instrumentele UE de finantare (programe europene – in special Erasmus+, fonduri structurale si de investitii europene), in vederea sprijinirii acestor prioritati. Sunt incurajate activitatile care stabilesc sinergii intre Erasmus+ si alte surse de finantare la nivelul UE sau la nivel national/regional;

– proiecte de cooperare in vederea cresterii impactului politicilor asupra grupurilor si/sau sistemelor vizate.

Activitatile pot fi desfasurate la nivel european, transfrontalier, national, regional sau local.

Bugetul total al UE in 2015 pentru cofinantarea cooperarii cu societatea civila in domeniul educatiei si formarii este de 2.500.000 EUR.

Cu titlu orientativ: – pentru organismele din categoria 1 (ONGE-uri) se va aloca aproximativ 90% din componenta bugetara disponibila pentru educatie si formare;

– pentru ONGE-urile din categoria 2 se va aloca aproximativ 10% din componenta bugetara disponibila pentru educatie si formare.

Subventia de functionare anuala maxima pentru 2015 conform unui acord-cadru de parteneriat pe trei ani va fi de:

Pentru categoria 1: organizatie neguvernamentala europeana (ONGE) – 125.000 EUR Pentru categoria 2: retele la nivelul UE

– 200.000 EUR

LOTUL 2 – Cooperarea cu societatea civila: tineret

Obiective specifice

Organizatiile active in domeniul tineretului care vor primi finantare pe baza prezentei cereri trebuie sa desfasoare activitati care urmaresc: – sa promoveze capacitatea de insertie profesionala a tinerilor, in special prin activitati care stimuleaza dezvoltarea de competente si de aptitudini prin educatia non-formala; – sa stimuleze responsabilizarea tinerilor in societate si sa incurajeze participarea lor la procesele de luare a deciziilor; – sa contribuie la dezvoltarea personala, socio-educationala si profesionala a tinerilor in Europa; – sa contribuie la dezvoltarea activitatilor pentru tineret la nivel european, national, regional sau local; – sa contribuie la dezbaterea despre/dezvoltarea de aspecte ale politicilor care afecteaza tinerii si organizatiile de tineret la nivel european, national, regional sau local; – sa promoveze invatarea interculturala, respectarea diversitatii si valorile solidaritatii, egalitatii de sanse si drepturilor omului in randul tinerilor din Europa;

– sa promoveze incluziunea in societate a tinerilor cu oportunitati reduse.

Organisme candidate

In contextul cooperarii cu societatea civila in domeniul tineretului, se aplica urmatoarele definitii:

Categoria 1: o organizatie neguvernamentala europeana (ONGE) trebuie:

– sa functioneze prin intermediul unei structuri recunoscute oficial, compuse din: (a) un organism/secretariat european (candidatul) infiintat legal, in una dintre tarile eligibile, de cel putin un an la data depunerii cererii; si (b) organizatii/filiale nationale (4) in cel putin 12 tari eligibile, care au o legatura statutara cu organismul/secretariatul european; – sa fie activa in domeniul tineretului si sa desfasoare activitati care sprijina punerea in aplicare a domeniilor de actiune ale Strategiei UE pentru tineret;

– sa implice tinerii in conducerea si administrarea organizatiei.

Categoria 2: o retea la nivelul UE (retea informala) trebuie:

– sa fie compusa din organizatii nonprofit autonome din punct de vedere juridic, active in domeniul tineretului si care desfasoara activitati care sprijina punerea in aplicare a domeniilor de actiune ale Strategiei UE pentru tineret; – sa functioneze prin intermediul unui cadru informal de administrare, compus din: (a) o organizatie infiintata legal, in una dintre tarile eligibile, de cel putin un an la data depunerii cererii, cu functii de coordonare si de sprijin al retelei la nivel european (candidatul); si (b) alte organizatii infiintate in cel putin 12 tari eligibile;

– sa implice tinerii in conducerea si administrarea retelei.

Activitati

Organismele candidate trebuie sa prezinte un plan de lucru coerent, care sa integreze activitati fara scop lucrativ, desfasurate de tineri si care sunt adecvate pentru indeplinirea obiectivelor cererii.

Aceste activitati pot fi in special: – programe de studii si activitati neoficiale si non-formale destinate tinerilor si lucratorilor tineri; – activitati pentru dezvoltarea calitativa a activitatilor pentru tineret; – activitati pentru dezvoltarea si promovarea instrumentelor de recunoastere si de transparenta in domeniul tineretului; – seminare, intalniri, ateliere, consultari, dezbateri ale tinerilor cu privire la politicile de tineret si/sau la chestiuni europene; – consultari cu tinerii in cadrul dialogului structurat in domeniul tineretului; – activitati pentru promovarea participarii active a tinerilor la viata democratica; – activitati pentru promovarea invatarii si intelegerii interculturale in Europa;

– activitati in domeniul mass-media si al comunicarii si instrumente privind chestiuni europene si legate de tineret.

Bugetul total al UE pentru cofinantarea cooperarii cu societatea civila in domeniul tineretului este de 3.800.000 EUR.

Cu titlu orientativ: – pentru organismele din categoria 1 (ONGE-uri) dedicate exclusiv tineretului se va aloca aproximativ 70% din componenta bugetara disponibila pentru tineret; – pentru organismele din categoria 1 (ONGE-uri) care au o sfera de activitate mai extinsa, dar care includ o sectiune dedicata tineretului, se va aloca aproximativ 10% din componenta bugetara disponibila pentru tineret;

– pentru organismele din categoria 2 (retele la nivelul UE) dedicate exclusiv tineretului se va aloca aproximativ 20% din componenta bugetara disponibila pentru tineret.

Subventia de functionare anuala maxima va fi de:

Pentru categoria 1: organizatie neguvernamentala europeana (ONGE) – 50.000 EUR in cazul cererilor pentru acorduri-cadru de parteneriat

– 35.000 EUR in cazul cererilor pentru subventii de functionare anuale

Pentru categoria 2: retele la nivelul UE – 50.000 EUR in cazul cererilor pentru acorduri-cadru de parteneriat

– 35.000 EUR in cazul cererilor pentru subventii de functionare anuale

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu