Proiecte ONG

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-2736345

ypc-6594585

indaco-9982074

nonformalii-2053308

Titlu Imi pasa, Ma implic! Cooperare transfrontaliera pentru incluziunea tinerilor vulnerabili
Finantator Uniunea Europeana prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
Suma finantata 150,000 EURO
Scop si obiective Obiectivul general: Creșterea capacității tinerilor vulnerabili din zona transfrontalieră România – Republica Moldova de a se implica activ în viața comunității.Obiective specifice:1. Cooperare și schimb de bune practici între specialiști în incluziune socială din România și Republica Moldova. Acest obiectiv va fi atins printr-un transfer de know-how către echipa de specialiști din organizația parteneră, privind modelul de implicare a tinerilor în viața comunității, și prin organizarea unui seminar cu tema ”Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”. La seminar vor participa 20 de reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor de protecție a copilului, școli, autorități locale, de pe ambele părți ale graniței.2. Creșterea oportunităților de informare, formare și cooperare transfrontalieră a tinerilor vulnerabili. În cadrul acestui obiectiv va fi creat un website și va fi organizat un forum al tinerilor vulnerabili. Website-ul asigură comunicarea și informarea reciprocă a tinerilor din zona transfrontalieră. Va fi organizat un forum transfrontalier care va aduce împreună 30 de tineri din România și din Republica Moldova. Forumul va avea o componentă de formare abilităților de comunicare și luare a deciziilor, voluntariat, lidership și implicare civică. Prin participarea tinerilor la Forum se asigură, implicit o componentă de intercunoaștere și schimb cultural. În cadrul forumului va fi organizat și un focus-grup pentru pretestarea site-ului.3. Dezvoltarea abilităților de leadership și implicare în viața comunității a tinerilor vulnerabili din Romania și Moldova. Pentru realizarea acestui obiectiv vom stimula inițiativa și implicarea tinerilor prin lansarea unui concurs de mini-proiecte în rândul tinerilor vulnerabili din zona transfrontalieră, selecția a 10 mini-proiecte, respectiv 10 lideri de proiect care vor beneficia de instruire specifică, vom asigura coordonarea implementării mini-proiectelor și vom organiza o tabără pentru cei 60 de tineri care vor forma echipele mini-proiectelor.
Rezultate / activitati semnificative Transfer de know how și schimb de bune practici:6 membri din echipa parteneră beneficiază de know-how20 de profesioniști din ong-uri și instituții cu rol în integrarea socială și profesională a tinerilor aparţinând grupurilor dezavantajate, din România și R. Moldova, participă la un seminar cu tema Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”Instruire și schimb de experiență pentru tineri vulnerabili1 website creat – platformă de comunicare 30 de tineri participanti la Forumul transfrontalier ”Tineri activi în viața comunității”concurs de mini-proiecte – aplicatie online – lansat(domenii orientative:prevenire migrație ilegală și trafic de ființe umane, protecția mediului, păstrarea culturii și tradiției nationale, prevenire abandon școlar, educatie pentru sănătate)Implicarea tinerilor vulnerabili în viața comunității:10 idei de mini-proiecte selectate 10 tineri participanți la 1 training – leadership 10 mini-proiecte de implicare în viața comunității implementate (5 in fiecare țară)60 de tineri implementează mini-proiectecel puțin 500 de persoane din judetul Iași și din Chișinău impactate în urma derulării mini-proiectelor implementate de tinerii vulnerabili 1 tabără – 60 de tineri participanti
Perioada Decembrie 2013 – Februarie 2015
Site

techsoupbaner-7405173

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-352

banner-formare-culturala-250x250-px-5631825

potsieu2-6565086

csrrev250x250-5565720

banner_rsc-7322023

viata_stiriong_250x250_n-6828290

banner-seniorinet-4603920

inpractica_250x250-4129641