Stiri ONG – detalii

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-8810379

banner-250x250-8711722

250x300_cros-1206883

salvezpadurea-ro_2-8836187

banner_250_x_250_modificat-2685514

0_0_0_web_banner_hv_300x250px-4446105

buton_2-8500910

ypc-2042073

indaco-4863413

nonformalii-1555486

Organizatie Asociatia Novapolis-Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare
Sectiune Eveniment
Domeniu Social
Titlu Comunicat de presă – Încheiere parteneriate transnaționale în Spania
Data postarii 14-05-2015
Descriere Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 03 mai – 08 mai 2015, o deplasare la Madrid, Spania pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii.Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.Până în prezent, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, domnul Liviu Pop, şi Preşedinta Asociației Novapolis, doamna Iris Alexe, au semnat acorduri transnaționale cu următorii parteneri din Spania: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – Primăria Madrid, Asociația Eslabón, Fundaţia AFIES (Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu), Primăria Arganda del Rey, Federația Naționala a Lucrătorilor Independenți (ATA) și Acción Contra el Hambre. Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc. ”O piață a muncii inclusivă pentru tineri înseamnă un mediu competitiv, măsuri active privind ocuparea și formarea profesională a tinerilor și nu în ultimul rând stimularea dialogului social și civic. Prin proiectul “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, alături de partenerii săi din societatea civilă, cum este în acest caz partenerul 2 din proiect – Asociația Novapolis, Ministerul Muncii reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și participarea tinerilor ca resursă valoroasă pentru piața muncii” precizează doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect – Departamentul pentru Dialog Social, MMFPSPV. Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor proiectului “Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.În acest sens, aceștia își vor aduce aportul în activitățile dedicate grupului țintă și anume: dezvoltarea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri; organizarea de schimburi de experiență și transfer de bune practici; elaborarea unui studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii; realizarea unui grup de lucru și a unei mese rotunde cu rolul de a aduce în discuție aspecte importante cu privire la mobilitatea și migrația forței de muncă tinere, precum și colaborarea și cooperarea dintre principalele entități din domeniul ocupării forței de muncă: autorități, patronate, sindicate și organizații nonguvernamentale.Toate aceste activități vor prilejui transfer de informaţii şi inovaţii pe o piaţă inclusivă a muncii; transfer de experiență și bune practici în ceea ce privește adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, inclusiv mentorat; transfer de experiență și bune practici pentru dezvoltarea resurselor umane; promovarea transferului de expertiză privind incluziunea și ocuparea șomerilor de lungă durată; dezvoltarea unei pieţe a muncii mai permisivă, flexibilă și inclusivă; dezvoltarea unor programe comune pentru promovarea ocupării; dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminării și a inegalităţilor pe piaţa muncii; diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori implicați în combaterea discriminării; identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane; promovarea elaborării de studii comparative și a schimburilor de experiență la nivel european; identificarea celor mai adecvate modalităţi de a preda antreprenoriatul prin metode practice; consolidarea mecanismelor de coordonare şi control a implementării politicilor publice, consolidarea dialogului social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea, implementarea şi respectarea politicilor cu impact pe piaţa muncii; transfer de experienţă şi bune practici privind mecanismele politice, administrativ-instituţionale şi de parteneriat social care contribuie la creşterea capacităţii de inserţie profesională a tinerilor pe piaţa muncii.Asociația Novapolis și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social vor continua demersurile pentru încheierea de alte acorduri de parteneriate transnaţionale în Spania și Italia, urmând ca în perioada următoare să se desfășoare deplasări la Madrid, Roma și Palermo.

bb_ongfest_banner_animat-2788884

banner_gif_revista_partners-3168093

banner_ot_2016_250x250-8652894

banner-200x400-4215779

cnvos_partnership_portal_banner_coll_236x160-2659616

banner_promobike_250-2587007

banner_250x250-4973312

banner_300x250-04-7290038

techsoupbaner-3162576

potsieu2-9074767

csrrev250x250-7030413

logo_ia-2646932

viata_stiriong_250x250_n-5505300

banner-seniorinet-8577487