Stiri ONG – detalii

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-9391017

Organizatie Fundatia Dezvoltarea Popoarelor
Sectiune Altele
Domeniu Educatie si cercetare
Titlu Selectie experiente de educatie non-formala in scoli
Data postarii 16-12-2016
Descriere FDP colectează experiențe de educație non-formală, derulate în școli, care dezvoltă abilități interculturale/diversitate, antreprenoriale și de utilizare media ale elevilor Pot fi transmise experiențe derulate de organizații nonguvernamentale, școli sau societăți comerciale.Experiențele de educație non-formală care conduc la dezvoltarea celor trei tipuri de abilități cheie (interculturale/diversitate, antreprenoriale și utilizare media) care vor fi selectate de FDP pentru Romania vor fi incluse într-o colecție de bune practici la nivel european. Activitatea face parte din proiectul D’Basket (BAsic SKills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity), finanțat din programul erasmus+/parteneriate strategice pentru educație școlară, implementat de Asociația 2050 din Italia în parteneriat cu organizații, școli și autorități locale din Italia, Slovenia și Croația. FDP este implicată în cadrul proiectului ca membru al rețelei Tandem Plus.Interesul pentru a împărtăși experiențele derulate sau în curs de desfășurare va fi transmis până la data de 21 decembrie 2016 la adresa [email protected] Ulterior va fi transmis pentru completare un chestionar scurt de 2 pagini.Pentru exemplificare abilitățile dezvoltate pot fi astfel descrise:Abilități interculturale și diversitateActivități care au drept scop dezvoltarea următoarelor abilități- Să identifice și să acționeze asupra stereotipurilor și discriminării în diferite aspecte ale vieții și de comunicare- Să înțeleagă consecințele discriminării- Construirea narațiunilor pe baza interacțiunii cu persoane diferite în interiorul și în afara școlii- Dezvoltarea de opere artistice / culturale valorificarea diversității, inclusiv sportul, muzica și artele spectacolului- Folosește limbi diferite pentru a comunica: limbi, comunicare non-verbale.- Munca fără conflicte în echipe diverse- Dezvoltarea curiozitații și deschidere față de diferența- Conștientizarea propriei culturi și a altora, precum și capacitatea de a recunoaște și să respecte diferențele- Ascultare activa și observarea diferențele.Abilități Media Activități care au drept scop dezvoltarea următoarelor abilități- Să dezvolte un sentiment de observație, analiză, reflecție, gândire critică, abilități de scriere pentru media și competențe lingvistice,- Reprocesarea conținutului diferitelor discipline școlare în scopul informațiilor mass-media (metode și tehnici de scriere și de producție)- Să cunoască și să recunoască structurile și rolurile de producție mass-media- Cunoașterea principalelor reguli de comunicare media în diversele sale forme- Dezvoltarea unui sentiment de probleme de stabilire și de rezolvare a problemelor- Aplicarea regulilor și tehnicile de bază ale producției media pentru producerea de articole, interviuri, materiale video, știri, opinii și alte tipuri de producție multimedia, pentru a produce un web-zine școală,Abilități antreprenorialeActivități care au drept scop dezvoltarea următoarelor abilități- Dezvoltarea spiritului de inițiativă și activarea gândirii critice și creative pentru a găsi soluții, -Dezvoltarea de atitudini de asumare de riscuri -Reprocesarea conținutului diferitelor discipline școlare în scopul activităților antreprenoriale (leadership, marketing, management financiar, soluții tehnologice etc.)- Recunoasterea conceptului financiar de bază (conectată la matematică și științe) – cultură financiară, a principalelor reguli de gestiune financiară în diferitele sale forme- Simtul de a identifica si rezolva probleme;- Aplicarea regulilor și intelegerea conceptului de afaceri legat de proiecte sau misiuni;- Cunoasterea vocabularului de afaceri de bază și dezvoltarea de abilități de lucru în echipă;- Dezvoltarea de idei antreprenoriale, produs și / sau serviciu, în special a celor inovatoare;- Crearea identitatii companiei lor și de a crea un plan de afaceri;- Crearea unei campanii de marketing, inclusiv un logo unic, slogan, și reclame;- Să reflecteze asupra procesului să se gândească la modul în care deciziile afecteaza rezultatele.

v8-6852056