Stiri ONG – detalii

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-2184710

Organizatie Fundatia World Vision Romania
Sectiune Joburi
Domeniu Social
Titlu Specialist relatii publice (cu responsabilitati de marketing), norma 8 ore/zi
Data postarii 11-04-2017
Descriere Punct de lucru: Biroul Zonal Iasi&VasluiSarcini principale:- Concepe cu regularitate materiale de comunicare cu privire la activităţile/ iniţiativele de impact desfăşurate în proiectele din cadrul Biroului zonal World Vision România, care să poată fi folosite de către birourile finanţatoare WVI (informaţie postată pe site-uri, în publicaţiile WVI, rapoartele către diferiţi donatori, campanii de strângere de fonduri, etc.), la standardele cuprinse în Manualul de Comunicare WVI (Style Book).- Concepe cu regularitate materiale de comunicare cu privire la activităţile/ iniţiativele de impact desfăşurate în proiectele WVR, care să poată fi folosite de către departamentul de marketing şi fundraising al WVR – în relaţia lor cu donatorii şi publicul larg din România.- Concepe şi aduce la zi în mod regulat materiale scrise care să fie folosite de către colegii din proiecte în relaţia lor cu comunităţile, beneficiarii, partenerii din proiecte şi contribuie la realizarea Raportului anual WVR.- Contribuie cu materiale scrise la mentinerea la zi a informatiilor cuprinse pe site-ul web WVR. – Insoteste orice material de comunicare intocmit de fotografii, realizate la standardele cuprinse in Manualul de Comunicare, pe care le introduce apoi in Digital Media Center, folosind site-uri specializate în acest sens. – Îşi însuşeşte toate informaţiile referitoare la standardele de întocmire a acestor materiale şi la sistemele şi procedurile existente cu privire la diseminarea informatiiloe cuprinse in aceste materiale, pentru a putea realiza aceste materiale cu o supervizare minimă.. – Este responsabil (ă) de însuşirea, respectarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate regulile de branding şi vizibilitate, precum şi a altor elemente de identitate corporativă – declaraţie de identitate, misiune, viziune, valori fundamentale, la nivelul biroului zonal, realizand informari/ up-datari regulate asupra acestora (cel putin de 2 ori pe an).- Este parte a echipei de interventie in situatie de urgenta la nivel national sau local, ori de cate pri va fi nevoie, contribuind, alaturi si sub coordonarea managerului de comunicare si a echipei de interventie in situatie de urgenta, la transmiterea unui flux continuu de informatii in Parteneriat si in relatia cu mass – media (comunicare in situatie de dezastre). – Menţine o relaţie bună, constantă cu mass – media locală, prin trimiterea în mod regulat către aceasta de comunicate şi informări de presă, cu privire la iniţiativele WVR, dupa consultarea cu managerul zonal. – Organizează conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente mai importante din proiecte, care pot prezenta interes pentru mass – media locală, după stabilirea de comun acord cu managerul zonal a locaţiei şi datei, şi concepe mapa de presă, comunicatul de presă/ invitaţia, scenariul conferinţei, elemente de vizibilitate WVR, etc.- Monitorizează, cel puţin 1 dată pe lună, reflectarea activităţilor Biroului zonal în mass – media locală. – Se asigură că a citit şi însuşit conţinutul Protocolului media şi al Planului de acţiune în situaţie de criză media şi informează colegii din biroul zonal cu privire la prevederile acestor documente, urmărind modul în care aceste prevederi sunt respectate. – Participă la întâlniri locale menite a stabili şi menţine punţi de legătură cu autorităţile publice locale şi guvernamentale în teritoriu, precum şi cu alte ONG-uri locale şi a menţine şi promova imaginea WVR pe plan local, în concordanţă cu declaraţia de identitate, declaraţia de viziune, misiune şi valorile sale fundamentale. – Participă şi, după caz, se implică alături de colegii din biroul zonal, la organizarea unor evenimente prin care se măreşte vizibilitatea şi se îmbunătăţeşte imaginea WVR pe plan local – evenimente de proiect, evenimente PR în scop de fundraising local (inclusiv campanii). – Intocmeşte un plan anual de relaţii publice care să ţină seama de strategia Biroului zonal, strategia naţională de comunicare/ PR şi strategiile naţionale ale altor departamente cu care colaborează strâns (marketing-fundrasing, advocacy). – Organizează şi coordonează vizitele în site ale jurnaliştilor din interiorul şi din afara WVR/WVI (jurnalişti presă scrisă/ audio, echipe de filmare) permiţându-le şi înlesnindu-le acestora satisfacerea nevoilor de comunicare şi documentare pentru activităţi de fundraising.- In cazul unei crize media locale, face parte din echipa de intervenţie în situaţie de criză, concepând, în colaborare cu managerul de comunicare/ PR şi managerul zonal, un plan de răspuns la situaţia de criză, fişele de posibile întrebări/ răspunsuri. – Gestioneză, în funcţie de situaţie, cererile care vin din partea mass – media, stabilind care este persoana cea mai îndreptăţită să răspundă şi pregătind împreună cu aceasta mesajele cheie care trebuie transmise în timpul interviului. – Dezvoltarea si implementarea planurilor de Fund Raising pentru ADP in conformitate cu strategia Biroului National.- Identificarea si dezvoltarea relatiilor cu corporatii si donatori individuali.- Mentine legaturi cu companii de PR relevante, internet, agentii de marketing pentru proiecte specifice – Devine un participant activ in cadrul ONG-urilor si activitatilor de marketing din comunitatile situate in aria ADP-ului.- Urmareste o intelegere a celor mai bune practici de strangere de fonduri dintr-o varietate de surse.Cerinte:• Studiile superioare sau specializarea în comunicare si marketing sau într-un alt domeniu înrudit.• 2 – 4 ani experienţă anterioară în domeniul comunicării si marketingului.• Experienţă de lucru în cadrul unui ONG.• Capabil să vorbească şi să scrie la standarde ridicate de cunoaştere a limbii engleze. • Eficienţă în comunicarea scrisă şi verbală.• Cunoştinţe temeinice de operare PC: Excel, Word• Abilităţi excelente de interrelaţionare şi de comunicare, precum şi cunoştinţe cu privire la trăsăturile culturale.• Abilitatea de a rezolva sarcini multiple si/ sau complexe• Capacitatea de a lua decizii, cu o minimă supervizare• Rezistenta la stress• Abilitatea de a lucra cu informatii confidentiale• Motivat in a-i influenta pe altii pentru a se implica in initiative de strangere de fonduri. • Persoana activa, dornica sa invete si dispusa pentru a face munca de documentare in teren.Termen limită pentru depunerea cererii: 24.04.2017

v8-1865871

fla_yt_stong-9454786

asasasasasasa-8573645