Administratia publica mai aproape de cetateni

0

Un grup de parlamentari a initiat propunerea legislativa privind modificarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in vederea cresterii transparentei administratiei publice.

In acest sens, initiativa legislativa are drept scop abrogarea art. 9. Acesta prevede ca in cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii. In plus, daca in urma informaţiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.

Conform expunerii de motive, art. 9 al Legii nr, 544/2001 ingradeste accesul cetatenilor la informatii de interes public din cauza obligativitatii de a acoperi costurile aferente duplicarii documentelor solicitate autoritatilor si institutiilor publice.

Organizatiile neguvernamentale au semnalat prin intermediul Cartei Alba – editia 2012, ca autoritatile publice nu au o practica de furniza informații preponderent in format electronic, ceea ce le permite sa solicite preturi mult exagerate pentru suportul de hartie pe care sunt furnizate datele. “Sunt numeroase tipuri de date publice pentru care institutiile publice ce le detin solicita plati suplimentare pentru furnizare lor, deși datele au fost obținute folosind bani publici. Cele mai bune exemple sunt legislatia Romaniei (R.A. Monitorul Oficial), date statistice (INS) si date despre persoane juridice (R.A. Registrul Comertul)”.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la aceasta propunere legislativa pot fi transmise online pana pe data de 26 mai 2014.