Concurs de proiecte lansat de Consiliul Judetean Covasna

0

Consiliul Judetean Covasna a lansat un concurs de proiecte pentru asociatii si fundatii constituite conform legii si culte religioase recunoscute conform legii din judetul Covasna, pentru programele desfasurate in perioada 01.05.2011–20.12.2011 in domeniile cultural, educativ-stiintific, recreere si sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunitatilor rurale, pentru proiectele desfasurate de organizatiile de tineret.

La elaborarea documentatiilor si la derularea finantarii se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

La prezentarea proiectelor privind programele si proiectele culturale, educativ-stiintifice, de recreere si de tineret se vor avea in vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata prin Legea nr. 245/2001 si modificata si completata prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006.

La proiectele pentru programe si manifestari sportive se vor avea in vedere prevederile Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotararii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

Finantarea cheltuielilor institutiilor de cult se realizeaza conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobata prin Legea nr. 125/2002 si a H.G. nr. 1470/2002.

Proiectele se depun pana la data de 23.03.2011, ora 15.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judetean Covasna, sau expediate prin posta cu sosire pana la data de 23.03.2011, ora 15.00.

Cererile de finantare depuse cu intarziere nu vor fi luate in considerare.

Solicitantii sunt rugati sa depuna documentatiile astfel ca cele doua exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitatie de proiect” sa fie accesibile la inregistrare.

Documentatia de proiect va fi depusa indosariata in dosar cu sine.

Suma acordata va fi virata de catre consiliul judetean numai dupa incheierea contractului si dupa decontare. Documentatia de decont financiar va cuprinde atat sprijinul acordat cat si aportul propriu.

Documentatie

Mai multe detalii pe granturi.ro