MMFPS selecteaza asociatii si fundatii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat

0

Prin Ordinul 124 din 26 ianuarie 2012 al Ministrului Muncii, Familiei si Protectie Sociale s-a aprobat termenul de depunere a documentatiilor de solicitare a subventiei pentru anul 2012, lunile aprilie – decembrie, de la bugetul de stat, in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române, cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Selectia are loc in baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si ale  Normelelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998  aprobate prin  Hotararea Guvernului nr.1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subventiei, inclusiv  Fisa tehnica si  Bugetul unitatii de asistenta sociala se gasesc in anexa nr.1 la Normele metodologice  si sunt  disponibile in format electronic pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si  Protectiei Sociale. Tot pe siteul MMFPS pot fi consultate si liniile prioritare de subventionare pentru anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.2091/2011.

Cererea insotita de documentele prevazute la art.4 din Normele metodologice se depune in pachet inchis la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Str. Dem I. Dobrescu nr.2-4,  intrarea B, Sector 1 Bucuresti,  cod 010026, pana la data de 24 februarie 2012, ora 16:30.

Pot participa la procedura de selectie asociatiile si fundatiile care nu au incheiate conventii de acordare de servicii de asistenta sociala pentru anul 2012, cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Relatii suplimentare pot fi obtinute de pe site-ul www.mmuncii.ro, sectiunea Politici Familiale – Subventii.