Consultare publica privind proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

0

Consultare publica privind proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI pentru  modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului  nr. 123/2002.

Astazi  10.05.2016, in temeiul art. 7  din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic anunta deschiderea procesului de consultare publica a proiectului de act normativ:

Proiect de hotarare de Guvern pentru  modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului  nr. 123/2002.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ include:

– Nota de fundamentare

– Proiectul de Hotarare de Guvern

– Anexele nr. 1-10 ale proiectului de Hotarare de Guvern

Documentatia poate fi consultata:

– pe site-ul ministerului, la adresa http://www.dialogcivic.gov.ro/

– la sediul Ministerului din Piata Victoriei nr. 1, pe baza unei programari prealabile;

– proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la sediul ministerului sau la adresa [email protected] ;

Asteptam orice propunere, sugestie sau opinie cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultarii publice, timp de 15 zile, pana la data de 25 mai 2016, folosind oricare dintre caile de contact:

  • prin email la responsabilul MCPDC de aplicarea legii nr. 52/2003 – legea transparentei decizionale in temeiul careia organizam prezenta consultare publica, doamna Cristina Albulescu: [email protected] si [email protected]
  • prin fax la 021 318 1186
  • prin posta, pe adresa pe adresa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic, Piata Victoriei nr. 1.

Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind proiectul de hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de inters public ,,

Preluarea respectiv nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris vor fi justificate in scris de catre echipa MCPDC. In urmatoarea perioada Ministerul pentru Consultare Publica va anunta detaliile organizarii unei dezbateri publice pe aceasta tema, urmand sa preia toate observatiile atat in discutii fata in fata cat si prin mediul online.

http://dialogcivic.gov.ro/2016/05/anunt-consultare-publica-privind-proiectul-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-5442001-privind-liberul-acces-la-informatiile-d/