Dezbatere publica pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

0

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a lansat dezbatera publica pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

 Articolul I din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

(5) In determinarea interesului superior al copilului, se au in vedere, cel putin urmatoarele:

a) nevoile de dezvoltare – fizice, psihologice, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie;

b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;

c) istoricul copilului, in mod special situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor;

d) capacitatea parintilor sau persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia;

e) mentinerea relatiilor personale cu toate persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.

 (6) Folosirea criteriilor discriminatorii in functie de sex, nationalitate, religie sau etnie a copilului ori a parintilor in luarea deciziilor cu privire la copil este interzisa.”.

Textul integral al legii este disponibil pe site-ul Ministerului.

Sugestiile si propunerile se pot trimite la adresa de email [email protected] pana la data de 02.02.2012.