Finantarea caminelor pentru persoane varstnice, modificata prin ordonanta de urgenta

0

Persoanele varstnice care locuiesc in camine publice, dar si cele care au nevoie de ingrijire personala la domiciliu vor putea beneficia de servicii sociale potrivit nevoilor pe care le au. In acest sens, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care imbunatateste mecanismul de finantare a serviciilor sociale.

Actul normativ adoptat modifica Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice si Legea nr. 195/2006, Legea – cadru a descentralizarii, armonizand, in principal, neconcordantele si disfunctionalitatile legislative legate de finantarea cheltuielilor curente de functionare in caminele publice destinate persoanelor varstnice, ca servicii publice descentralizate.

Potrivit acestuia, responsabilitatea asigurarii serviciilor de asistenta sociala pentru persoane varstnice va fi impartita intre administratia publica centrala si cea locala, finantarea realizandu-se cu respectarea principiului subsidiaritatii care sta la baza sistemului national de asistenta sociala.

Concret, pentru completarea contributiei persoanei beneficiare sau a sustinatorilor legali vor fi alocate sume din bugetele locale si, in completarea acestora, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor minime de cost aprobate prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.

Actul normativ armonizeaza, de asemenea, legea speciala privind asistenta sociala a persoanelor varstnice – Legea nr. 17/2000, cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, in ceea ce priveste evaluare nevoilor comunitatii si planificarea serviciilor sociale adresate persoanelor varstnice, pentru a raspunde acestor nevoi in modul cel mai eficient.

Autoritatilor administratiei publice locale, prin serviciul public de asistenta sociala si prin compartimentul de contractare de servicii sociale de la furnizori publici sau privati, au ca obligatii:

– estimarea anuala a numarului persoanelor varstnice dependente care necesita sprijin pentru activitatile de baza ale vietii zilnice;

– estimarea numarului persoanelor varstnice care nu primesc ajutor pentru indeplinirea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice din partea ingrijitorilor informali si voluntari;

– elaborarea indicatorilor de eficienta cost/beneficiu.

Caracterul de urgenta al actului normativ este dat de faptul ca, in prezent, sistemul de finantare a serviciilor de ingrijire pe termen lung a persoanelor varstnice dependente, inclusiv a caminelor pentru persoane varstnice, nu mai este functional din urmatoarele motive:

– bariere legislative/disfunctionalitati in incasarea contributiei persoanelor varstnice/sustinatorilor legali ai acestora, la costurile serviciilor sociale de care beneficiaza;

– bariere legislative/disfunctionalitati in accesarea fondurilor de la bugetul de stat pentru suplimentarea sumelor prevazute in bugetele locale pentru aceste servicii. Spre exemplu, in anii 2014 si 2015, de la bugetul de stat nu s-au alocat deloc resurse financiare pentru cheltuielile curente de functionare in caminele de batrani, exceptand sumele alocate pentru finalizarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”;

– dificultati financiare ale administratiilor locale, in a caror competenta exclusiva se aflau serviciile sociale adresate persoanelor varstnice.

In concluzie, disfunctionalitatile mentionate anterior, alaturi de factorii economici si demografici defavorabili din comunitatile in care rata saraciei este crescuta, precum si  oferta insuficienta sau inexistenta de servicii sociale a furnizorilor privati constituie o situatie care necesita interventie de urgenta.