Ministerul Muncii anunta lansarea in dezbatere publica a Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-8860922

buton_2-3358205

ypc-2157012

indaco-3114022

nonformalii-5486322

Data: 8-04-2015

ministerul-muncii-anunta-lansarea-in-dez-3-8356670

Grupul de lucru format din specialistii Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), reprezentanti ai directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, dar si ai organizatiilor neguvernamentale au finalizat analiza modului de implementare a legislatiei nationale privind procedura adoptiei. Ca urmare a recomandarilor formulate, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Conform Notei de Fundamentare, principalele modificari aduse de catre proiectul de act normativ vizeaza:
I.    Introducerea unor dispozitii menite sa asigure celeritate in dobandirea statutului de copil adoptabil

 • Se reglementeaza situatia in care parintii biologici legal citati de catre instanta judecator easca refuza sa se prezinte pentru exprimarea consimtamantului la adoptie la doua termene fixate de catre instanta. In aceasta situatie, instanta are posibilitatea de a aprecia neprezentarea ca fiind un refuz abuziv al parintilor biologici de a consimti la adoptie si poate declara copilul adoptabil fara consimtamantul lor;
 • Posibilitatea luarii consimtamantului prin comisie rogatorie sau la domiciliul parintelui in cazul in care acesta, din motive temeinice, nu se poate deplasa la instanta;
 • Este reglementata o noua situatie, respectiv aceea in care, dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni, iar parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea nu au putut fi gasite. In acest caz, pot fi demarate procedurile de adoptie, respectiv planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia;
 • Reducerea de la 60 la 30 zile a termenului in care pot fi retrase declaratiile parintilor/rudelor copilului care atesta ca acestia nu doresc sa se ingrijeasca de copil;
 • Posibilitatea de a se stabili adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie si in situatia in care, desi parintii/rudele care au putut fi gasite declara ca nu doresc sa se ocupe de copil, in fapt refuza sa semneze declaratiile care ar permite declararea copilului ca fiind adoptabil.
 • In cazul copiilor plasati la rude, declararea adoptabilitatii acestora nu mai este conditionata de trecerea unui termen de 1 an de la stabilirea masurii de plasament. Managerul de caz din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului este specialistul care va stabili, in functie de interesul fiecarui copil, momentul la care este necesara declansarea procedurilor de adoptie;
 • Eliminarea termenului de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Odata obtinut acest statut, ca urmare a pronuntarii unei hotarari de catre instanta judecatoreasca, va fi valabil pana la incuviintarea adoptiei copilului respectiv sau pana la implinirea de catre acesta a varstei de 14 ani. In acest sens, nu mai este necesarareluarea demersurilor la instanta si pe cale de consecinta nici reluarea cautarilor parintilor si rudelor.

II.    Introducerea unor dispozitii destinate flexibilizarii procedurii de evaluare a adoptatorilor si sustinerii demersurilor de adoptieale acestora

 • Prelungirea valabilitatii atestatului de familie adoptatoare de la 1 an la 2 ani. Prin urmare, nu se mai parcurge etapa de pregatire in cazul persoanelor carora le-a expirat atestatul si solicita obtinerea unui nou atestat;
 • Acordarea unui concediu de acomodare cu o durata de maximum 90 de zile si a unei indemnizatii lunare pe intreaga perioada in care au copilul incredintat in vederea adoptiei, egala cu media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni anterioare pronuntarii hotararii prin care s-a dispus incredintarea. Concediul se acorda pentru copilul adoptat cu varsta mai mare de 2 ani, intrucat in cazul copiilor cu varsta sub 2 ani sunt incidente dispozitiile OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului aprobata prin Legea 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Reglementarea obligativitatii pentru angajatori de a acorda celor care doresc sa adopte o dispensa pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si de participarea la potrivirea practica cu copilul – in limita a 40 ore/an, fara afectarea drepturilor salariale.

III.    Revizuirea dispozitiilor referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie adoptatoare

 • Initierea potrivirii teoretice (in cazul adoptiei interne), ca etapa obligatorie a procesului de adoptie, se realizeaza la nivel local, de catre fiecare directie generala de asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza administrativ teritoriala se afla domiciliul copilului;
 • Initierea acestei etape se face prin accesarea de catre responsabilul de caz al copilului a unei liste care va include toti adoptatorii inregistrati cu atestate valabile identificati ca fiind corespunzatori pentru nevoile fiecarui copil; Criteriile de potrivire precum si descrierea procedurii efective de potrivire teoretica urmeaza a fi detaliate in cuprinsul normelor metodologice revizuite. Se urmareste simplificarea acestei etape, reducerea termenelor de realizare si a formularisticii utilizate in prezent.

IV.    Reglementarea unor dispozitii procedurale speciale care sa permit solutionarea mai rapida de catre instanta judecatoreasca a cauzelor pe care le presupune finalizarea unei adoptii

 • termenul de apel redus la 5 zile (in prezent este 30 de zile);
 • reglementarea primului termen de judecata in 7 zile de la inregistrarea cererii;
 • judecarea cererilor de incredintare in vederea adoptiei fara a mai fi necesara citarea partilor;
 • alte termene si dispozitii derogatorii celor prevazute de Codul de procedura civila care sa permita evitarea unei durate mari de timp a solutionarii dosarelor.

V.    Adoptiainternationala

 • Reducerea termenului in care un copil poate deveni eligibil pentru adoptia internationala de la 2 ani la 1 an. Termenul se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care copilului i s-a deschis procedura adoptiei si in care se incearca identificarea pentru copilul adoptabil a unei familii/persoane adoptatoare din Romania).

Proiectul de act normativ poate fi accesat aici.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] in termen de 20 zile calendaristice, respectiv in perioada 07.04.2015-27.04.2015.

Proiectul de lege privind transpunerea noii Directive UE in achizitiile publice, publicat Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica vineri, 10 octombrie 2014, proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului Plasamentul intr-un centru rezidential este interzis pentru copilului care nu a implinit 3 ani Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale Ministerul Muncii infiinteaza Inspectoratul de Stat pentru domeniul Asistentei Sociale Modificarea legislatiei privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice Avizul Curtii Constitutionale si opinia Comisiei de la Venetia confirma amendamentele Forumul Constitutional Activitatea de voluntariat va fi considerata experienta profesionala

72banner_250x250_3-9911611

Articole despre ONGFest 2015

techsoupbaner-6146367

potsieu2-7800976

csrrev250x250-1201917

logo_ia-3712989

viata_stiriong_250x250_n-3091405

banner-seniorinet-2365067