Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

0

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica miercuri, 23 iulie 2014, proiectul de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

Prin Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a introdus un nou sistem de acreditare care are in vedere, pe de o parte, acreditarea furnizorilor de servicii sociale si, pe de alta parte, acreditarea serviciilor sociale. In prezent, personalul MMFPSPV realizeaza evaluarea furnizorilor de servicii sociale in vederea acreditarii acestora in baza unui set de criterii administrative, in timp ce, evaluarea serviciilor sociale se va realiza in baza unor standarde minime de calitate specifice diverselor categorii de servicii sociale. Totodata, procedura de acreditare presupune doua etape, una de verificare administrativa realizata de personal de specialitate de la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si una de evaluare in teren, realizata de inspectorii sociali de la nivelul agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala. Noua procedura se aplica atat furnizorilor de servicii sociale care erau deja acreditati la data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr.197/2012 cu modificarile ulterioare, cat si celor noi intrati in sistem.

Conform expunerii de motive pentru a asigura conditiile minime de functionare a noului sistem de acreditare se impune prelungirea perioadei de tranzitie de la sistemul actual, cee ace implica prorogarea unor termene din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

Proiectul de ordonanta poate fi accesat aici.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site (23.07.2014 – 01.08.2014)