Ministerul Muncii infiinteaza Inspectoratul de Stat pentru domeniul Asistentei Sociale

0

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica proiectul de lege pentru infiintarea Inspectoratului de Stat pentru domeniul Asistentei Sociale. Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se urmareste intarirea  capacitatii de inspectie in domeniul social a structurilor Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si asigurarea unui sistem eficient de plata a beneficiilor de asistenta sociala si a programelor de sustinere a serviciilor sociale.

Astfel proiectul de act normativ propune urmatoarele:•    Infiintarea Inspectoratului de Stat pentru domeniul Asistentei Sociale, denumit in continuare Inspectoratul de Stat, prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala care se desfinteaza•    Infiintarea la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti a inspectoratelor pentru asistenta sociala judetene, respectiv a Inspectoratul pentru Asistenta Sociala al Municipiului  Bucuresti, denumite in continuare inspectorate prin reorganizarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala si a municipiului Bucuresti care se defiinteaza.•    conducerea Inspectoratului de Stat de sa fie asigurata de un inspector general de stat, cu rang de secretar de stat, numit si revocat din functie prin decizie a Prim-Ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, care in exercitarea atributiilor sale emite decizii si instructiuni.•    In activitatea sa inspectorul general de stat va fi ajutat de un inspector general de stat adjunct cu rang de subsecretar de stat si de un secretar general, inalt functionar public, ale caror atributii se vor stabili prin statutul de organizare si functionare al inspectoratului de stat.•    conducerea inspectoratelor teritoriale se exercita de catre un inspector sef, functie publica de conducere specifica cu statut special, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei, •    protectiei sociale si persoanelor varstnice, in conditiile legii.

•    asimilarea functiei de inspector sef cu functia de director general, avand in vedere indatoririle si incompatibilitatile specifice acestei functii specifice de conducere cu statut special, in special cele legate de exercitarea atributiilor de autoritate de stat in domeniul inspectiei sociale.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site (16.07.2014 – 25.07.2014)