Modificarea legislatiei privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-1395320

buton_2-1754786

ypc-7317981

indaco-6499481

nonformalii-2311318

Data: 16-07-2014

Un grup de senatori au inaintat Senatului Romaniei o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Initiativa isi propune sa creasca gradul de eficienta si transparenta in derularea contractelor de finantare. In acest sens, initiatorii introduc prelungirea perioadei de desfasurare a programelor finantate chiar si dupa finalizarea perioadei prevazute in contractual de finantare. Art. 1 din propunerea legislativa prevede ca sunt exceptate de la neretroactivitatea, excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare, cheltuielile efectuate pentru continuarea programului, in procentul de 10% din valoarea contractului in anul bugetar in care se desfasoara contractul.

A doua modificarea consta in posibilitatea efectuarii de cheltuieli numai in masura in care au fost contractate in anul bugetar in care se desfasoara contactul.

Initiatiativa legislativa poate fi consultata aici.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la aceasta propunere legislativa pot fi transmise online pana pe data de 1 septembrie 2014.

Ministerul Muncii anunta lansarea in dezbatere publica a Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei Proiectul de lege privind transpunerea noii Directive UE in achizitiile publice, publicat Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica vineri, 10 octombrie 2014, proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului Plasamentul intr-un centru rezidential este interzis pentru copilului care nu a implinit 3 ani Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale Ministerul Muncii infiinteaza Inspectoratul de Stat pentru domeniul Asistentei Sociale Avizul Curtii Constitutionale si opinia Comisiei de la Venetia confirma amendamentele Forumul Constitutional Activitatea de voluntariat va fi considerata experienta profesionala

72banner_250x250_3-1426775

Articole despre ONGFest 2015

techsoupbaner-6170951

potsieu2-2457606

csrrev250x250-5049839

logo_ia-3175288

viata_stiriong_250x250_n-7279361

banner-seniorinet-9077167