Organizatiile neguvernamentale solicita eliminarea art. II din proiectul de lege pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

0

Organizatiile neguvernamentale atrag atentia Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, din Camera Deputatilor, asupra proiectului de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 (Pl-x nr. 372/2011). 

Organizatiile semnatare solicita eliminarea art. II din proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, din cauza faptului ca acesta incalca principiile neretroactivitatii legii (prevazut de art. 15 alin. 2 din Constitutie), al separatiei puterilor in stat (art. 1 alin. 4 din Constitutie) si al autoritatii de lucru judecat a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, cat si dreptul de asociere (garantat de art. 40 alin. 1 din Constitutie).

Conform “ART.II (1) Asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa-si modifice denumirea, in conditiile incadrarii in prevederile art. 7 alin. (3), (3/1) si alin. (3/3)-(3/5) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, precum si prin cele aduse prin prezenta lege.

(2) Neindeplinirea obligatiei prevazuta la alin (1) are ca efect dizolvarea de drept si radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conditiile legii, dupa implinirea unui termen de 2 ani inlauntrul caruia asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite pot utiliza, concomitent, si denumirea initiala.

(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarare a instantei in a carei circumscriptie se afla sediul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate.

Comisia juridica, de disciplina si imunitati va adopta luni, 25 februarie 2013, un raport final asupra proiectului de lege, dupa ce Senatul Romaniei a adoptat proiectul de lege in data de 12 februarie 2013.

Pentru a va alatura demersului Asociatiei APADOR-CH, va rugam sa transmiteti pana luni, 25 februarie 2012, un mesaj de sustinere la [email protected]