Proiect de Lege privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara

0

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta, un proiect de lege care reglementeaza cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara, urmarind alinierea cresterea eficientei si impactului asistentei pentru dezvoltare si umanitare oferita de Romania, precum si Romaniei la standardele Uniunii Europene in acest sector.

Prin acest proiect de lege Executivul reconfirma statutul de coordonator al Ministerului Afacerilor Externe in politica nationala de cooperare pentru dezvoltare si propune dezvoltarea unei structuri specializate in subordinea acestui minister, care sa asigure atat planificarea politica in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara, cat si implementarea acesteia. Structura va indeplini atributii specifice in domeniu, precum programarea bugetului, executie bugetara, monitorizare, evaluare si raportare catre organizatiile internationale a actiunilor intreprinse de Romania.

Astfel, actul normativ propune constituirea, prin Hotarare de Guvern, a unui Comitet Consultativ pe langa Ministerul Afacerilor Externe, care sa coordoneze dialogul dintre institutiile publice si partenerii relevanti in domeniu. Din Comitetul Consultativ vor face parte reprezentanti ai institutiilor specializate, ai societatii civile, mediului academic si mediului de afaceri.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va elabora, cu consultarea Comitetului Consultativ, Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare, pe o perioada de patru ani. Programul va cuprinde prioritatile tematice si geografice de cooperare pentru dezvoltare si asistenta umanitara, precum si modalitatile de implementare, si va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.

Totodata, MAE va elabora Planul anual de cooperare pentru dezvoltare, document de planificare a activitatilor Romaniei in cadrul politicii de cooperare pentru dezvoltare si asistenta umanitara pentru anul aferent exercitiului financiar.

Planul se elaboreaza dupa consultarea Comitetului Consultativ si se supune aprobarii guvernului prin nota de informare.

Informatii de background
Cooperarea internationala pentru dezvoltare are misiunea de a sustine cresterea economica si sociala a statelor in necesitate, contribuind la reducerea saraciei, imbunatatirea nivelului de trai, respectarea drepturilor omului, apararea pacii si securitatii si dezvoltarea statului de drept.

Asistenta umanitara consta in ajutorarea statelor in caz de dezastre naturale, conflicte armate, foamete, malnutritie sau alte situatii de urgenta. Prin asistenta umanitara se urmareste apararea deminitatii umane, salvarea de vieti omenesti si indepartarea suferintei oriunde se constata.

In prezent, implementarea politicii de cooperare pentru dezvoltare de catre Romania este reglementata prin Legea nr. 404/2006 privind finantarea asistentei pentru dezvoltare din cadrul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare si prin Hotararea Guvernului nr. 1052/2011 privind reglementarea actiunilor specifice aferente finantarii asistentei din cadrul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare.