Standardele minime de cost pentru serviciile sociale, actualizate astazi de Guvern

0

Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, actualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale oferite de furnizorii publici de servicii sociale.Potrivit noilor prevederi, pentru copii aflati la asistenti maternali cu un copil in plasament, standardul minim de cost este 21.456 lei/an, 12.025 lei/an pentru copii aflati la asistenti maternali cu doi copii in plasament si 8.075 lei/an pentru copii aflati la asistenti maternali cu trei copii in plasament.Pentru copiii cu dizabilitati plasati la asistenti maternali, standardul minim de cost pentru serviciile sociale se ridica la 25.486 lei/an pentru un copil aflat in plasament si la 16.056 lei/an daca este vorba despre doi sau mai multi copii.Serviciile de tip rezidential destinate copiilor au standarde de cost care se incadreaza intre 28.847 lei/an pentru copiii aflati in centre plasament, 25.955 lei/an pentru copiii din casele de tip familial si 24.602 lei/an pentru copiii plasati in apartamente.Standardul minim de cost, pentru copiii cu dizabilitati, este de 39.078 lei/an pentru copiii din centre de plasament, 33.955 lei/an pentru cei din case de tip familial si 28.332 lei/an pentru copiii plasati in apartamente.Pentru copiii plasati in centre de primire in regim de urgenta, in adaposturi de noapte pentru copiii strazii, pentru copilul care savarseste fapte penale si nu raspunde penal etc., standardul minim de cost/an este de 40.173 lei pentru fiecare beneficiar.In ceea ce priveste centrele maternale, standardele de cost sunt de 45.931 lei/an/copil in cazul unei mame cu un copil, 41.155 lei/copil in cazul mamei cu doi copii si 39.561 lei/copil in cazul mamei cu trei copii.Pentru copiii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi, standardul minim de cost/an este de 11.283 lei, pentru centrele de recuperare – 14.313 lei/an, iar pentru copiii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere si altor servicii de ingrijire de zi – 2.600 lei/an.Hotararea de Guvern aprobata astazi stabileste, de asemenea, ca pentru persoanele adulte cu dizabilitati, standardul minim de cost/an este de 33.827 lei pentru fiecare beneficiar din centrele de ingrijire si asistenta, 35.920 lei in cazul centrelor de recuperare si reabilitare, 37.870 lei in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica si 27.281 lei in centrele de integrare prin terapie ocupationala.Un alt standard minim prevazut in document se refera la serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice, care se ridica la 23.784 lei/an pentru fiecare beneficiar aflat intr-un camin.In acelasi timp, sunt vizate si serviciile sociale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie. Astfel, standardul minim de cost pentru un beneficiar aflat intr-un centru de primire in regim de urgenta (adapost) sau intr-un centru de recuperare pentru victimele violentei in familie este de 16.570 lei/an.

Actul normativ indexeaza si nivelul venitului lunar, pe membru de familie, de la care sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centre rezidentiale au obligatia sa plateasca diferenta pana la achitarea valorii integrale a contributiei lunare de intretinere, de la 600 lei in prezent, la 782 lei.