Raport de analiza si strategii de advocacy in domeniul serviciilor sociale

0

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) in parteneriat cu Fundatia PACT – Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare a derulat in perioada septembrie 2012 – august 2013 proiectul “Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania”, ce a avut ca scop principal cresterea capacitatii de advocacy si de formulare de propuneri de politici publice a organizatiilor partenere(FDSC si PACT) si a Grupului de lucru pentru Metoda Deschisa de Coordonare (GL-MDC) in domeniul Incluziunii Sociale – redenumit Reteaua pentru Incluziune Sociala.

In cadrul proiectului, FDSC a elaborat o strategie de advocacy in domeniul educatiei, care a vizat aducerea pe agenda publica a Cartei Albe in educatie ce a fost elaborata in anul 2012 de catre organizatiile neguvernamentale din domeniu. De asemenea, FDSC a realizat o strategie de advocacy si politici publice pentru Institutul de Economie Sociala. Fundatia PACT a realizat o strategie de advocacy centrata pe activitatile fundatiei in domeniul social.

In perioada februarie-martie 2012 au fost organizate doua cursuri in politici publice și advocacy la care au participat angajatii FDSC si PACT, dar și membrii Retelei pentru Incluziune Sociala. Cursurile au fost sustinute de experti activi in elaboararea si influentarea de politici publice si in coordonarea de campanii de advocacy in Romania. In cadrul cursurilor, participantii s-au bucurat de prezenta a doi experti internationali: Jason Sabo, expert in lobby si politici publice pentru organizatii neguvernamentale din Texas si Paul Cromwell, organizator comunitar in Germania.

 Pe intreaga perioada a proiectului a fost monitorizata evolutia politicilor publice, masurile initiate de autoritatile publice, legislatia in domeniul incluziunii sociale si procesul de elaborare a politicilor publice din domeniu.

In perioada iunie – august 2013 FDSC, impreuna cu Diana Chiriacescu, consultant in domeniul serviciilor sociale, a elaborat un raport de analiza a dialogului public – privat in domeniul finantarii serviciilor sociale. Scop raportului a fost necesitatea identificarii provocarilor in finantarea publica a furnizorilor privati nonprofit de servicii sociale si a unor potentiale solutii si recomandari pentru o mai buna colaborare cu autoritatile publice locale si centrale.

Proiectul “Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania”, Cod SMIS: 40118, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 a avut o valoare totala eligibila (fara TVA) de 483.130 lei, din care: 473.467,40 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European si 9.662,60 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului.