Guvernul se pregateste pentru lansarea Legii cadru privind Economia Sociala

0

Ultimele schimbari de natura legislativa initiate de catre Guvernul Romaniei prin Hotararea de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asistentei sociale evidentiaza intentia Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de a pregati institutiile publice locale cu atributii in domeniul incluziunii sociale de a avea un rol activ in domeniul economiei sociale in contextul lansarii in dezbatere publica a lagii cadru privind Economia Sociala. 

Modificarile propuse in Hotararea de Guvern din data de 8 iunie fac referire la:

– Implicarea DGASPC-urilor in dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor si initiativelor de economie sociala;

– Crearea unor compartimente care au ca responsabilitati acordarea de consiliere si asistenta pentru promovarea si sustinerea initiativelor de economie sociala, precum si monitorizarea activitatilor de economie sociala;

– Sprijinirea de catre DGASPC-uri, singure sau in parteneriat, a initiativele de economie sociala;

Apreciem deschiderea autoritatilor publice nationale si locale de a se implica in promovarea si sustinerea economiei sociale, insa atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

– promovarea economiei sociale trebuie realizata in primul rand prin intermediul unui cadru de politica publica reprezentat printr-o strategie nationala in acest domeniu;

– orice fel de act normativ in acest domeniu trebuie realizat cu aportul entitatilor care realizeaza activitati in aceasta sfera, respectiv sectorul neguvernamental, cooperativele, mutualitatile, ostile, etc, si orice fel de politica publica trebuie realizata numai prin consultarea acestor actori;

– statul, prin institutiile care il reprezinta la nivel local sau national, trebuie sa delimiteze rolul pe care il poate avea in dezvoltarea acestui domeniu tinand cont de experienta la nivel European;

– dezvoltarea economiei sociale trebuie realizata de catre personal instruit in acest domeniu si care detine de asemenea o expertiza specifica de management al intreprinderii sociale;

Modificarile propuse sunt urmatoarele:

Art.I – Hotararea de Guvern nr.1434/2 septembrie 2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectie copilului, cu modificarile si completarile ulterioare se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 „Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 „La art.2, lit.c), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

„1^1. Contribuie la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor si initiativelor de economie sociala.”

 La art.3, dupa alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(2^1), cu urmatorul cuprins:

„(2^1) In vederea promovarii incluziunii active a persoanelor aflate in dificultate, Directia generala poate organiza, in nume propriu sau in parteneriat, si cu aprobarea consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, compartimente care au ca responsabilitati acordarea de consiliere si asistenta pentru promovarea si sustinerea initiativelor de economie sociala, precum si monitorizarea activitatilor de economie sociala”.

 Art.II – Hotararea de Guvern nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 „Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.90/2003 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 La art.3, alin.(2), lit.B se introduce, dupa litera k) o noua litera, litera k ^1), cu urmatorul cuprins:

„k^1. Sprijina, singure sau in parteneriat, initiativele de economie sociala.”