Care sunt conditiile necesar a fi indeplinite pentru inrgistrarea unei asociatii/fundatii?

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-4550163

banner-250x250-4773591

salvezpadurea-ro_2-8608714

buton_2-2497804

Data: 11-08-2014

care-sunt-conditiile-necesar-a-fi-indepl-1-4238181

Inregistrarea unei asociatii/fundatii presupune parcurgerea etapelor prevazute in Ordonanta 26/2000, mai exact intocmirea si obtinerea documentelor mantionate la raspunsul la intrebarea 3 de mai sus. Se va avea grija ca atat actul constitutiv, cat si statutul sa aiba continutul prevazut de lege. Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:a)    datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;  b)    exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;  c)    denumirea asociatiei;  d)    sediul asociatiei;  e)    durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;  f)    patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;  g)    componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;  h)    persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;  i)    semnaturile membrilor asociati.     Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:  a)    elementele prevazute anterior, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);  b)    precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;  c)    modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;  d)    drepturile si obligatiile asociatilor;  e)    categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;  f)    atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei; 

Firma de avocatura Razvan Dinca si Asociatii se alatura retelei pro bono Cum se poate inregistra o asociatie/fundatie la judecatorie? Care sunt asemanarile si deosebirile intre asociatie si fundatie? Reglementarea voluntariatului in Romania. Legea 78/2014-perspective, noutati, drepturi Avocatul Poporului atrage atentia asupra prevederilor legale lacunare privind protectia persoanelor cu handicap Consultare publica in ianuarie 2014 privind propunerea legislativa referitoare la adoptarea de masuri specifice in vederea dezvoltarii comunitatilor sarace din Romania Asociatiile din domeniul agricol intre cresterea reprezentativitatii si limitarea dreptului la asociere Imbunatatirea cadrului legal si fiscal privind sectorul ONG din Romania Implicarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si elaborare a actelor normative

vizual_internship_state-8070672

banner_antreprenoriat_250x250px-9692961

banner-200x400-7233669

cnvos_partnership_portal_banner_coll_236x160-7021579

banner_250x250-3172820

banner_300x250-04-7064267

techsoupbaner-3656479

logo_ia-6712100