Cum se poate inregistra o asociatie/fundatie la judecatorie?

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-5953532

Data: 8-08-2014

cum-se-poate-inregistra-o-asociatiefund-1-3717991

Oricare dintre membrii asociatiei/fundatiei, pe baza imputernicii date prin actul constituiv, poate formula o cerere de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumsciptie urmeaza sa isi aiba sediul asociaitia/fundatia.

Cererea de inscriere va trebui insotita de:•    Act constitutiv (forma autentica sau atestata de avocat – in cazul asociatiilor, forma autentica – in cazul fundatiilor)•    Statut (forma autentica sau atestata de avocat- in cazul asociatiilor, forma autentica – in cazul fundatiilor)•    Actele doveditoate ale sediului si patrimoniului initial•    Dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei (prim document ce trebuie obținut pentru initierea procedurii de inregistrare a unei asociatii/fundatii).

Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se counica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza se afla sediul asociatiei.

Redirectionarea impozitului pe profit de catre companii – libertatea contibuabililor si sprijinirea sectorului neguvernamental Care sunt conditiile necesar a fi indeplinite pentru inrgistrarea unei asociatii/fundatii? Firma de avocatura Razvan Dinca si Asociatii se alatura retelei pro bono Care sunt asemanarile si deosebirile intre asociatie si fundatie? Reglementarea voluntariatului in Romania. Legea 78/2014-perspective, noutati, drepturi Avocatul Poporului atrage atentia asupra prevederilor legale lacunare privind protectia persoanelor cu handicap Consultare publica in ianuarie 2014 privind propunerea legislativa referitoare la adoptarea de masuri specifice in vederea dezvoltarii comunitatilor sarace din Romania Asociatiile din domeniul agricol intre cresterea reprezentativitatii si limitarea dreptului la asociere Imbunatatirea cadrului legal si fiscal privind sectorul ONG din Romania Implicarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si elaborare a actelor normative

v8-6187051