Constitutia revizuita trebuie sa pastreze garantiile pentru libertatea presei

0

Organizatiile semnatare au primit cu neliniste sugestia Consiliului Legislativ de eliminare din Constitutie a articolului 30 (4) care prevede ca “nicio publicatie nu poate fi suprimata” si solicita Comisiei pentru revizuirea Constitutiei sa nu dea urmare acestei sugestii.

Interdictia constitutionala privind suprimarea publicatiilor este una dintre cele mai puternice garantii la adresa libertatii presei, libertate consfintita prin articolul 30.

Aceasta interdictie expresa a aparut prima oara in Constitutia din 1866. Ea a fost eliminata in 1938, in timpul dictaturii regale, iar textul a fost absent din toate Constitutiile comuniste. Interdictia de a suprima publicatii a fost reintrodusa in Constitutia din 1991. Proiectul de Constitutie aflat in pregatire contine un amendament, introdus pe baza opiniei Consiliului Legislativ, care prevede eliminarea acestei interdictii

Consideram ca nu exista nicio ratiune care sa justifice, in 2014, adoptarea unei abordari specifice regimurilor totalitare.

Consideram ca legislatia romaneasca prevede suficiente masuri reparatorii pentru cei care se simt lezati de activitatile mijloacelor de informare in masa, masuri care pot fi aplicate gradual, functie de gravitatea faptelor. Suspendarea sau suprimarea publicatiilor sunt masuri brutale, care echivaleaza cu cenzura – iar cenzura este expres interzisa prin articolul 30 (2).

De asemenea, eliminarea acestui articol ar echivala cu pierderea unei garantii contitutionale deja existente, lucru care contravine principiilor de drept si actualei Constitutii. Potrivit articolului 152(2) (…) “Nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora.”

Solicitam Comisiei pentru revizuirea Constitutiei sa nu dea curs sugestiei Consiliului Legislativ si sa actioneze pentru pastrarea si consolidarea libertatii de exprimare in Romania, prin oferirea unor solide protectii constitutionale.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Fundatia Soros Romania

ECPI – Euroregional Center for Public Initiatives

Asociatia pentru Promovarea  si Apararea Drepturilor Omului in Romania–Comitetul Helsinki

Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala

Mame pentru Mame

EPAS

Societatea Academica Romana

Transcena

Centrul de Resurse pentru Participare Publica

Active Watch – Agentia de Monitorizare a Presei

Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta

AsociatiaSecular-Umanista din Romania

Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului (GRADO)

Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni (ANBCC)

PPLR- Patronatul Presei Locale din Romania