Prevederea 2%: O retrospectiva a celor 8 ani de la adoptare

0

Octavian Rusu, Consilier juridic, expune cititorilor StiriONG.ro o retrospectiva a celor 8 ani de cand a fost adoptata prevederea 2% si surprinde principalele aspecte pentru dezvoltare unei strategii comune in acest domeniu.

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Sediul materiei

Prevederile 2% se regasec in Codul Fiscal la capitolele referitoare la determinarea impozitului pe venitul din salarii si la  stabilirea si plata impozitului anual datorat (pentru acele persoane care realizeaza venituri din mai multe surse).

Art. 57 alin.(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Art.84 alin. (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

a)    venitul net anual impozabil;

b)    castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

c)    castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In fiecare an financiar prin ordin al Ministrului finantelor se adopta formatul Declaratiei 230 (pt. implementarea Art.57) si al Declaratiei 200 (pt. Art.84).

Scurt istoric

Sistemul 1% functioneaza in mai multe tari din Europa Centrala si de Est: din 1997 in Ungaria si din 2002 in Lituania, Slovacia si Polonia. In Ungaria aproximativ 33% din contribuabili folosesc acest sistem pentru a directiona o parte din impozitul lor (2%) catre organizatii neguvernamentale sau organizatii cu caracter religios. In prezent mai multe tari din Spatiul Central si Est European precum Cehia si Estonia au demersuri pentru promovarea unei legislatii similare sau in Polonnia unde se doreste modificarea mecanismului.

Initiativa 2% din Romania este un demers al sectorului ONG din Romania care a fost initiat in anul 2003 odata cu adoptarea Codului Fiscal si isi are originea atat in recomandarile Forumului ONG din anii precedenti (2000-2002), ca si optiune de dezvoltare a finantarii interne, cat si in concluziile diferitelor intalniri ale organizatiilor neguvernamentale cu reprezentanti ai mediului guvernamental si politic de la acea vreme (parlamentari, sindicate, Ministerul Finantelor, partide politice).

Textul amendamentelor a fost redactat de un grup de organizatii neguvernamentale cu sprijinul FDSC, ARC si OSF iar initiativa legislativa a fost sustinuta si initiata de dna. Deputat Mona Musca, care a promovat amendamentele in Parlament. Initiativa legislativa a fost sprijinitia si de toate partidele politice (reprezentanti ai celor 4 partide politice au semant sedul de amendamente: PD, PSD, PNL si UDMR) precum si Ministerul Finantelor.

Desi propunerea sectorului ONG a fost de 2%, Parlamentul a adoptat 1% in anul 2003 dar in anul 2004, imediat dupa ce s-a instalat noul Guvern, procentul a fost crescut la 2%. Aplicabilitatea prevederilor a fost realizata prin norme metodologice promovate de Ministrul Finantelor, care au fost elaborate in cooperare cu organizatiile neguvernamentale.

Principiile de implementare a mecanismului

Mecanismul de directionare a 2% se bazeaza pe o serie de principii care au fost prezervate pana la acest moment:

  • Confidentialitatea relatiei contribuabil – angajator: are rolul de a proteja contribuabilul in situatii in care doreste sa directioneze procentul sau catre organizatii ale caror valori se afla in contradictie cu valorile angajatorului (ex. un angajat al unei companii poluatoare doreste sa directioneze catre o organizatie de protectia mediului).
  • Confidentialitatea relatiei contribuabil – organizatie: are rolul de a proteja contribuabilul fata de divulgarea unor informatii personale (nume, venit, adresa, loc de munca) catre organizatia beneficiara fara acordul expres al contribuabilului dar si de evitare a unor potentiale presiuni din partea organizatiei catre acesti donatori.
  • Colectarea licita a fondurilor: are rolul de a evita aparitia unor mecanisme corupte sau care ofera contribuabilului o compensatie financiara directa in schimbul directionarii. In plus acest principiu trebuie sa asigure faptul ca aceste fonduri ajung la organizatii reale, transparente si eficiente si nu la organizatii fictive, inactive sau afiliate politic.
  • Perioada de pregatire suficienta: avand in vedere noutatea acestei metode este necesar ca atat contribuabilii, angajatorii si organizatiile neguvernamentale sa dispuna de o perioada de timp in care sa se poata familiariza cu conceptul de directionare a unui procent din impozit, ca organizatiile sa aiba timp sa-si pregateasca campanile de informare si angajatorii si organele fiscale sa-si pregateasca sistemele de administrare pentru obligatiile care le revin.
  • Usurinta in utilizare pentru toti actorii implicati: contribuabili, organizatii neguvernamentale, angajator, autoritati competente. Din aceste considerente s-au institutit mecanisme separate pentru contribuabili care obtin venituri doar din salarii (depunerea Declaratiei 230) sau mentionarea organzatiei in formularul de venituri.
  • Eficienta costurilor: prin acest sistem directionarea prin intremediul Trezoreriilor in conturile bancare ale organizatiei genereaza costuri suplimentare cat mai mici pentru toate partile implicate.

Dinamica mecanismului

Subiectii eligibili ai directionarii 2% au fost initial doar organizatiile neguvernamentale. Incepand cu anul 2006 ca si recipienti eligibili au fost incluse si cultele religioase, alte entitati non profit (sindicatele) si activitatile de sprijinire a burselor private.

Odata cu intrarea in vigoare a Codului Educatiei in anul 2011, prin optiunea acordata contribuabililor de a constitui un fond pentru educatia copilului prin directionarea a 2% din impozitul datorat, se estimeaza o scadere a numarului de directionari catre organizatiile neguvernamentale in periaoda urmatoare. Acest impact se va datora in special optiunii pe care va trebui sa o faca contribuabilul in a alege intre un interes personal si un interes public, care de cele mai multe ori va fi in defavoarea directionarii catre organizatiile neguvernamentale.

Cu toate acestea, instrumentul 2% s-a dovedit a fi cea mai dinamica resursa de venit pentru organizatiile neguvernamentale, reusind ca in decursul a 6 ani de implementare (2004 – 2009) sa mobilizeze pentru sectorul ONG aproximativ 80 mil. Euro (plecand de la 1,5 mil in primul an de implementare). Raportul FDSC Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari prezinta dinamica anilor 2004 – 2009 a directionarilor 2% si reliefeaza dinamica cresterilor veniturilor colectate prin acest instrument: 2004 – 1,5 mil Euro, 2005 – 3 mil Euro, 2006 – 8,5 mil Euro, 2007 – 14,7 mil Euro si 30 mil Euro in anul 2008. In anul financiar 2009 au fost colectate aproximativ 29 mil. Euro, o suma similara cu cea colectata in anul 2008, aspect ce se datoreaza scaderii veniturilor financiare ale cetatenilor, numarul contribuabililor care au directionat fiind acelasi.

Un rol esential la dezvoltarea acestui mecanism l-au avut si proiectele si campaniile media derulate in perioada 2004 – 2007 de catre ARC, United Way, FDSC si AmCham care au contribuit la sensibilizarea opiniei publice cu privire la acest demers, precum si prin stimularea organizatiilor neguvernamentale de a se implica in campanii de strangere de fonduri.

De asmenea, se observa si o dezvoltare a unor campanii ale organizatiilor neguvernamentale care nu doar asigura resursa finanaciara pentru acestea ci contribuie si la dezvoltarea relatiei cu cetateanul si comunitatea locala si implicit la cresterea gradului de responsabilitare. Organizatii sau proiecte precum SMURD, Salvati Copiii, Ovidiu Rom, etc s-au facut mai vizibile prin astfel de campanii.

Propuneri de imbunatatire

Dupa 8 ani de la promovarea acestui mecanism si mai bine de 5 ani de implementare, se resimte nevoia de a se realiza o evaluare a acestui mecanism, de a corecta sau a elimina unele bariere identificate intre timp dar si de a dezvolta o strategie comuna pe acest domeniu. Principalele probleme pe agenda sectorului ar putea fi:

–       Clarificarea situatiei in care contribuabilii pot utiliza formulare pretiparite cu datele organizatiei precum si neacceptarea de catre admnistratiile financiare a declaratiilor depuse prin plic sau posta de catre alte persoane decat contribuabilii sau primirea in acelasi plic a mai multor declaratii. In multe cazuri organizatiile distribuie formulare pretiparite catre cetateni si le colecteaza de la acestia urmand a le depune in numele acestora. Aceste practici au fost considerate de catre MFP a incalca principiul confidentialitatii relatiei contribuabil – organizatie si printr-o circulara in anul 2009 si 2010 au fost eliminate aceste directionari.

–       Publicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a listei beneficiarilor care au primit peste 5000 Euro echivalent RON din surse 2%. Aceasta promunere a fost sustinuta de sectorul ONG inca din anul 2004 dar la acea vreme nu a fost adoptata.

–       Identificarea unui mecanism care sa asigure corectitudinea directionarilor si in special a abuzurilor unor angajati, sindicate, etc asupra contribuabililor de a directiona catre anumite organizatii.

–       Promovarea unor conditii (obligatii) de transparenta cu privire la cheltuirea sumelor colectate din 2%. Aceste conditii pot consta in depunerea unor situatii contabile speciale, distingerea in contabilitate a cheltuirii acestora, depunerea unui raport de activitate (conditii ce pot exista in functie de valaorea sumei colectate).

–       Extinderea prevederii 2% si la deductibilitatea actelor de sponsorizare. Activitatea de colectare a 2% se realizeaza cu preponderenta in lunile aprilie – mai iar resursele financiare se primesc de la administratiile financiare in lunile septembrie – octombrie. Posibilitatea de a putea asimila directionarile si sponsorizarile efectuate de catre cetateni pe parcursul anului ar contribui si la cresterea actului filantropic si la increderea cetatenilor in societatea civila.

–       Dezvoltarea unui mecanism prin care contribuabilul poate sa verifice daca a fost sau nu realizata directionarea. Au fost identificate situatii in care directioanrile nu au fost operate de catre administratiile fiscale.

–       Dezvoltarea unui fond special constituit din sumele care nu au fost directionate catre entitati eligibile, nu aveau datele fiscale mentionate corect in declaratii pentru sprijinirea de campanii ale organizatiilor neguvernamentale sau pentru proiecte de promovare a mecanismului 2%.

–       Identificarea impreuna cu diversi finantatori dar si cu autoritatile guvernamentale a unor surse de finantare in acest sector poate fi un subiect de advocacy pe termen lung (includerea ca activtiati eligibile pe diferite programe de finantare, inclusiv fondurile structurale – Masura 3.3 POSDRU, program de finanatare sustinut de Fondul National Cultural sau SGG, etc).

–       Realizarea unei cercetari si analize de impact a acestui mecanism de finantare poate sa ofere mai multe solutii si oportunitati de dezvoltare in continuare a acestui demers.

Octavian Rusu

Consilier juridic

[email protected]