Lansarea procesului de consultare pentru politica de dezvoltare rurala 2014-2020

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-2758565

  ies-1727299

300x105-1726281

ypc-6629711

logo_rs-3818655

elsa_romania-2618044

Data: 10-07-2012


Comisia Europeana a prezentat pachetul legislativ referitor la Politica de Coeziune, Politica  Agricola Comuna si Politica Comuna pentru Pescuit pentru perioada 2014-2020. Astfel, elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de programare nationale trebuie sa respecte principiul european al parteneriatului si sa implice consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau avand responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii.In vederea respectarii principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional, respectiv comitete consultative pentru stabilirea si prioritizarea actiunilor care vor fi incluse in noile programe cu finantare europeana. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va coordona impreuna cu Ministerul Afacerilor Europene, Comitetul tematic –  Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit. In cadrul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente pe urmatoarele domenii:

  •    Agricultura si industrie alimentara
  •    Mediu
  •    Dezvoltare economica in spatiul rural (activitati non-agricole, infrastructura rurala, incluziune sociala, patrimoniu cultural)
  •    Inovare si formare profesionala

Totodata, in cadrul Comitetului tematic + Administratie si buna guvernanta va fi organizat grupul de lucru LEADER.

Entitatile interesate in participarea activa la procesul de programare pentru perioada 2014-2020 in unul sau mai multe grupuri de lucru sunt invitate sa transmita scrisori de intentie in acest sens pe adresa [email protected] pana la data de 31 august 2012. Acestea vor contine informatii referitoare la statutul si membrii organizatiei, activitatea desfasurata in special in sectoarele vizate de politica de dezvoltare rurala si domeniile de interes in care doresc sa fie implicate.

Scrisorile de intentie vor fi analizate la nivelul ministerului pe baza urmatoarelor criterii: reprezentativitatea organizatiei, relevanta sectorului pe care il reprezinta organizatia din perspectiva politicii de dezvoltare rurala si/sau activitatea desfasurata pana in prezent (de exemplu: Comitet de Monitorizare SAPARD sau PNDR, RNDR, consultari europene/regionale/nationale organizate de MADR sau alte institutii, etc.).

Sursa: www.ies.org.ro

Cerere de aplicatii: “Asocierea: o sansa pentru agricultori” CENTRE RURALE DE DEZVOLTARE A AFACERILOR in sprijinul promovarii antreprenoriatului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural “Scufita Rosie”, povestea zanelor bune de la Crucea Rosie Romana Studiu ICCV si IES: 75% din populatia mediului rural traieste in conditii precare Seminar: Asociatiile de agricultori si composesoratele de paduri – actori cheie ai economiei sociale din mediul rural Coalitia Pentru Economie Sociala sustine reluarea dialogului privind Legea Economiei Sociale! Ziua Internationala a Comertului Echitabil, editia a patra AREAS anunta oficial desfasurarea la Suceava a Conferintei Internationale „Economia sociala, trend sau realitate” Fundatia Dezvoltarea Popoarelor a inaugurat prima fabrica de mozaic ceramic cu rol de intreprindere sociala Changemakers pune schimbarea in miscare!

Servicii juridice pro bono pentru ONG-urile din Romania

sigla_civic_color_jpeg-4025789

nonguv-4686952