ANUNT DE SELECTIE pentru cursul “Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” – SERIA 4

0

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile anunta lansarea Seriei 4 de inscrieri la cursul cu tema  „Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” acreditat de Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara Nationala (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Cursurile sunt organizate in parteneriat cu Asociatia REPER21 si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor, in cadrul proiectului “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile organizate in cadrul proiectului se adreseaza unui numar total de 1060 de cadre didactice. Prezentul apel de selectie se adreseaza  exclusiv urmatoarelor categorii de grup tinta: 

–       Profesori in invatamântul liceal

–       Consilieri scolari in invatamântul gimnazial / liceal / profesional si tehnic

–       Cadre didactice debutante in cariera (persoane sub 35 de ani, fara grad didactic definitiv) din invatamântul gimnazial / liceal / profesional si tehnic

Cursurile urmaresc dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de a elabora si implementa in cadrul orelor de curs sesiuni si proiecte educationale pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale copiilor si tinerilor in contextul dezvoltarii durabile. Cursurile se vor finaliza cu obtinerea unui atestat de formare continua a personalului didactic si dobândirea unui numar de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Locatiile si perioadele de desfasurare ale cursurilor fata in fata din aceasta serie sunt detaliate mai jos, cu mentiunea ca in fiecare dintre locatii se vor organiza minim 2 cursuri de formare (cu exceptia Bucurestiului unde se organizeaza un singur curs):

Seria 3 de cursuri fata in fata

Locatie  / participanti

Modul I – invatamânt online 24 de ore

Modul II– invatamânt de zi 3 zile/24ore

Modul III – invatamânt de zi 4 zile/32 de ore

Cluj (participanti din judetele Cluj, Alba, Mures)

10-15 iunie 2015

22-24 iun 2015

25-28 iun 2015

Constanta (participanti din judetele Constanta, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi)

10-15 iunie  2015

22-24 iun 2015

25-28 iun 2015

Oradea (participanti din judetele Bihor, Arad, Salaj)

18-21 iunie 2015

29 iun- 1 iul 2015

2 -5 iul 2015

Constanta (participanti din judetele Constanta, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi)

18-21 iunie 2015

29 iun- 1 iul 2015

2 -5 iul 2015

Bucuresti (participanti din Bucuresti si judetele, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Arges)

25-28 iunie 2015

6-8 iul 2015

9-12 iul 2015

Constanta (participanti din judetele Constanta, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi)

25-28 iunie 2015

6-8 iul 2015

9-12 iul 2015

Prahova (participanti din judetele Prahova, Brasov, Dâmbovita, Buzau)

1-4 iulie 2015

13-15 iul 2015

16-19 iul 2015

Important! In aceasta serie se vor desfasura ultimele cursuri in localitatile Cluj Napoca, Prahova, Constanta.

Nota: Participantii la curs vor beneficia de cazare (in camere duble), masa, materiale de curs si decontarea costurilor de transport.

In vederea inscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate sa completeze formularul de inscriere (disponibil la link-ul  http://www.esurveyspro.com/s/327399/[1]) pâna cel târziu la data de 31.05.2015. Doar formularele de inscriere complete inregistrate[2] pâna la termenul prevazut vor fi luate in considerare in etapa de evaluare. Persoanele care nu dovedesc prin acte incadrarea in grupul tinta declarat in formularul de inscriere vor fi descalificate.

Selectia participantilor. Doar candidaturile care intrunesc conditiile de eligibilitate de mai jos se vor califica in evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selectie, dupa cum urmeaza:   

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

§  Incadrarea in grupul tinta al proiectului:

–     Profesor  in invatamântul liceal (scoala acreditata MEN)- categorie de grup tinta pentru care sunt alocate aproximativ 180 de locuri.

–     Consilier scolar din invatamânt gimnazial / liceal / profesional si tehnic la o scoala acreditata MEN – categorie de grup tinta pentru care sunt alocate aproximativ 60 de locuri.

–     Cadru didactic debutant in cariera din invatamânt gimnazial / liceal / profesional si tehnic la o scoala acreditata MEN – categorie de grup tinta petru care sunt alocate aproximativ 55 de locuri. Dintre cele 55 de locuri disponibile,  40 de locuri sunt dedicate cadrelor didactice debutante care au resedinta in mediul rural (conform cartii de identitate). In cadrul proiectului prin cadru didactic debutant se intelege persoana sub 35 de ani fara grad didactic definitiv. 

§  Profesarea sau domiciliul in unul dintre judetele vizate pentru locatia de desfasurare a cursului.

§  Disponibilitatea de participare pe toata durata programului si sustinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs fata in fata se desfasoara in intervalul orar 09.00-18.00.

§  Accesul la un computer conectat la internet si minime abilitati de utilizare a acestuia in vederea parcurgerii modulului online de curs.

§  Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilitati de viata in cadrul scolii.

§  Acceptarea conditiilor de participare si asigurare a aspectelor logistice.

Criterii de selectie de care se va tine cont in evaluarea candidaturilor:

§  Interesul de a elabora/ derula activitati/ proiecte de dezvoltare a abilitatilor de viata in contextul dezvoltarii durabile in rândul elevilor.

§  Motivatia, implicarea in activitatea scolara si extrascolara si dorinta de inovatie a candidatului / candidatei.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a limita numarul de participanti, din cadrul unei unitati de invatamânt (conform codului SIRUES) in functie de atingerea indicatorilor proiectului.

Principiul nediscriminarii reprezinta un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participantilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus mentionate indiferent de rasa, religie, apartenenta etnica, sex, vârsta, orientare sexuala, dizabilitati sau statut social.

Rezultatele selectiei vor fi facute publice pâna cel târziu la data 7.06.2015 pe pagina web: www.prof21.ro. Ulterior, in vederea inscrierii la curs, participantii vor fi invitati sa transmita scanate prin e-mail documentele de inscriere (Carte de Identitate, Certificat de Casatorie, Certificat de Nastere, diploma de licenta, adeverinta din partea unitatii scolare, contract de formare) si sa le predea in original unui reprezentant din partea organizatorilor intr-o locatie si la o data care va fi comunicata persoanelor selectate.

Pentru orice neclaritati privind procesul de inscriere la cursurile de formare profesionala „Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” va rugam contactati Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile prin e-mail la adresa [email protected]

Proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) isi propune sa imbunatateasca competentele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continua de calitate, bazate pe educatia pentru dezvoltarea durabila si metodele inovative ale educatiei nonformale, care sa permita dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor din invatamântul preuniversitar. Mai multe informatii despre proiect si organizatiile partenere pot fi consultate AICI.

[1] Pentru situaţii speciale, formularul este disponibil în format Word doc prin solicitare la adresa de email  [email protected] 

[2] Înregistarea formularului va fi confirmată de afişarea următorului mesaj ” Vă mulţumim! Formularul de înscriere a fost completat cu succes”