Directorii unitatilor de invatamant preuniversitar nu trebuie sa fie afectati de deciziile politice!

0

In data de 18 septembrie 2013 a fost depusa la biroul permanent al Camerei Deputatilor o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale.

Pornind de la necesitatea de a asigura ca profesionalismul si calitatea in educatie nu sunt diminuate de o anumita situatie sau un anumit interes, propunerea legislativa sustine depolitizarea sistemului de invatamant. 

In acest sens, initiativa legislativa prevede ca „directorului si directorului adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice”. Aceeasi prevedere se aplica si inspectorilor scolari generali, inspectorilor generali adjuncti si inspectorilor scolari.

Propunerea legislativa se va afla in dezbatere publica pana pe data de 14 octombrie 2013. Propuneri si/sau sugestii pot fi transmite on-line aici.