Program de Instruire a ONG-urilor Locale de Tineret

0

Fundatia Est-Europeana anunta un concurs de selectare a participantilor in cadrul Programului de Dezvoltare Institutionala a ONG locale de tineret.

Fundatia Est-Europeana (FEE) realizeaza Proiectul ”Participarea tinerilor in Moldova”, care va imbunatati capacitatile organizatilor neguvernamentale (ONG-urilor) de tineret si ale lucratorilor in domeniul tineretului din cadrul autoritatilor publice locale.

In cadrul Proiectului vor fi selectate 35 de ONG-uri de tineret si 35 de lucratori de tineret care vor fi instruiti in domeniul dezvoltarii institutionale, acest proces fiind numit generic Programul de Dezvoltare a Capacitatilor (PDC). Acest grup de 70 de persoane va fi instruit in domeniile: planificare strategica si colectare de fonduri, elaborare de proiecte, advocacy si mobilizare comunitara, comunicare si media. Instruirea se va realiza in cadrul unui sir de 4 traininguri care vor avea loc pe parcursul a 6 luni. Concomitent organizatiile vor fi consultate de un Consultant in Dezvoltare Institutionala pentru a dezvolta pana la sfarsitul PDC 3 documente importante pentru activitatea lor: 1. Plan de dezvoltare strategica si viabilitate financiara, 2. Plan de colectare de fonduri, 3. Un proiect depus spre finantare.

Programul este destinat reprezentantilor ONG de tineret din toate regiunile tarii, fiind selectata o singura organizatie din fiecare regiune (32 raioane, Chisinau, Balti si Transnistria). Participarea in program va constitui o etapa de consolidare a capacitatilor organizationale ale ONG participante pentru a aplica ulterior in cadrul competitiei de Granturi lansata de Fundatia Est-Europeana in cadrul programului “Participarea Tinerilor in Moldova”.

Programul de training este alcatuit din 4 module de instruire, a cate 3 zile fiecare. Primul modul va avea loc in perioada 8-10 Decembrie 2010 si va include principii de baza in planificarea strategica si colectare de fonduri.

Conditii de eligibilitate

Eligibili de a participa in cadrul acestui concurs sunt reprezentantii organizatiilor neguvernamentale din toate regiunile tarii care corespund urmatoarelor criterii: sunt motivati de a participa la toate modulele Programului de Dezvoltare Institutionala; au necesitatea si doresc sa fie consultati in elaborarea documentelor strategice ale organizatiei; o organizatia reprezentata realizeaza sau planifica sa realizeze in cursul anului 2010 – 2011 proiecte in  domeniul tineretului; sunt dispusi de a frecventa toate sesiunile de instruire, prima sesiune fiind preconizata pentru perioada 8-10 Decembrie 2010; se va considera un avantaj experienta practica a ONG in domeniul realizarii proiectelor de tineret.

Doritorii de a participa la concurs vor prezenta un dosar care va include urmatoarele documente:

– Formularul de inscriere (poate fi gasit la adresa www.eef.md compartimentul „Anunturi”);

– CV-ul aplicantului cu toate datele de contact, inclusiv adresa e-mail si nr. telefon fix si mobil;

– Descrierea organizatiei si a experientei de lucru cu tinerii;

– Scrisoare de recomandare din partea ONG-ului din care face parte;

Sesiunile de instruire se vor desfasura in orasul Chisinau, in incinta Institutului Muncii (str. Zimbrului 10).

Fundatia Est-Europeana va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare si alimentare.

Dosarele complete vor fi prezentate obligatoriu in forma electronica la adresa de e-mail [email protected] nu mai tarziu de 30 noiembrie 2010, ora 17.00 cu mentiunea „Program instruire ONG tineret”.

Mai multe detalii privind participarea la concurs pot fi gasite in Termenii de Referinta, accesand pagina web a Fundatiei: www.eef.md.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta: [email protected]

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Sursa: civic.md