Oportunitate de voluntariat in cadrul unui proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian

0

Asociatia „Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21” selecteaza 30 de voluntari din judetele Brasov, Galati, Iasi, Timis si din Municipiul Bucuresti (cu domiciliul sau rezidenti temporar in resedinta de judet, respectiv in Municipiul Bucuresti) pentru proiectul „Imbunatatirea dialogului social pentru functionarii publici”, printr-un grant din Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, in cadrul Programului Munca Decenta si Dialog Tripartit. Proiectul este coordonat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in parteneriat cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia (KS), Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) si asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21.

Proiectul propune imbunatatirea structurilor si a practicilor specifice dialogului social pentru functionarii publici, respectiv intarirea rolului comisiilor paritare stabilite in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Grupul tinta al proiectului este reprezentat de functionari publici si membri ai comisiilor paritare din cadrul a 15 institutii si autoritati publice beneficiare (institutii ale prefectului, consilii judetene si primarii resedinta de judet) din judetele Brasov, Galati, Iasi, Timis si din Municipiul Bucuresti. Principalele activitati ale proiectului vizeaza realizarea a doua studii cu privire la mecanismul dialogului social, atat in Romania, cat si in Norvegia, a unui schimb de experienta intre partenerii norvegieni si cei din Romania si transfer de bune practici, formarea in domeniul dialogului social a 150 functionari publici din institutiile incluse in proiect, precum si derularea unei campanii de informare si constientizare cu privire la rolul si importanta dialogului social.

Beneficii

  • Participarea la un curs de formare de 3 zile (inceputul lunii aprilie) pe probleme de legislatie a administratiei publice, cu accent pe atributii specifice ale institutiilor/autoritatilor publice implicate in proiect si aspecte referitoare la dialogul social. Un modul va fi dedicat metodologiei de lucru specifice activitatii voluntarilor in cadrul proiectului;
  • Posibilitatea de a lucra intr-o echipa si a realiza activitati care sa sprijine dezvoltarea personala si dobandirea unor cunostinte si relatii sociale noi;
  • Certificat care va atesta la final pregatirea si activitatea desfasurata in cadrul unui proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian;
  • Recomandarea pentru obtinerea unui loc de munca, a unei burse sau participarii la un program european/schimb de tineri realizat de APDD – Agenda 21 sau alte asociatii nationale sau internationale;
  • Posibilitatea echivalarii (pentru studenti) a stagiului de practica pentru anul de invatamant in curs.

Atributii:

  • Colectarea datelor  necesare elaborarii unui studiu in cadrul proiectului „Imbunatatirea dialogului social pentru functionarii publici”. Studiul vizeaza activitatea comisiilor paritare, a comisiilor de dialog social si a organizatiilor sindicale existente la nivelul entitatilor publice beneficiare, dupa caz, precum si conditiile de lucru decente;
  • Culegerea datelor se va face prin chestionarea grupului tinta din cadrul celor 15 institutiisi autoritati publice beneficiare, prin aplicarea unui instrument de cercetare. Astfel, fiecare voluntar va aplica minim 20-40 chestionare, in functie de specificul structurii organizatorice, modalitatea de completare fiind fatain fata;
  • Elaborarea unui raport de activitate de catre fiecare voluntar, pe baza unui formular standardizat;
  • Voluntarii vor beneficia de sprijinul persoanei responsabile din cadrul entitatii publice la care vor fi repartizati;
  • Obligatiilesi facilitatile voluntarilor vor fi stipulate intr-un contract de voluntariat incheiat cu APDD – Agenda 21.

Criterii de selectie: motivatia si disponibilitatea de timp, pregatire in domeniul sociologie, stiinte sociale, administratie publica, comunicare. Apartenenta la un ONG sau activitatea in cadrul unor proiecte similare reprezinta un avantaj. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV si o scrisoare de intentie la adresa [email protected] pana la data de 28 februarie 2013.

Subiectul mesajului va fi: voluntar proiect dialog social.