Intalnire cu reprezentantii din mediul ONG pentru colectarea de propuneri de amendare a O.G. 26/2000

0

Ieri, joi, 3 martie 2016 Incepand Intre orele 10.00-12.00, la sediul Centrului pentru Legislatie Nonprofit, din Str. Agricultori nr.128bis, București, organizatiile nonguvernamentale din Romania au fost invitate la dezbaterea pe tema “Propuneri de amendare a O.G. 26/2000, In contextul provocarilor sectorului ONG”. 

Obiectivele dezbaterii au fost: identificarea situatiilor ce pot fi Imbunatatite In sectorul ONG romanesc și gasirea unor solutii potrivite, care sa fie transpuse In propunerile de amendare a O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Toate propunerile primite de la participantii prezenti, dar și cele colectate anterior, vor fi discutate de reprezentantii Centrului pentru Legislatie Nonprofit, Impreuna cu alti cativa membri ai grupului de initiativa pentru modificarea O.G. 26/ 2000, la ședinta de lucru a grupului consultativ, constituit la nivelul Ministerului Justitiei.Prima ședinta va avea loc, vineri, 4 martie 2016, Incepand cu orele 12.00. 

Astfel se vor constitui propunerile de modificare a cadrului legislativ actual, care sa raspunda nevoilor de dezvoltare a sectorului nonguvernamental din Romania.

Dintre aspectele discutate astazi, putem enumera urmatoarele: reglementarea asocierii minorilor (de la 16 la 18 ani); existenta cazierului fiscal; diminuarea termenelor de solutionare ale dosarelor In instanta pentru constituirea, modificarea sau dizolvarea unui ONG; valoarea patrimoniului de construire; serviciile sociale furnizate de ONG-uri, regimul taxelor și impozitelor, definirea clara a statutului de utilitate publica, precum și facilitatile acordate de stat pentru organizatiile care au acest statut, activitatea economica derulata de o organizatie nonguvernamentala, etc.,.

Mentionam ca, recent, modificarea O.G. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii a fost introdusa ca și prioritate legislativa a Guvernului Romaniei pentru anul 2016, urmand ca Ministerul Justitiei sa initieze o propunere de modificare.

“Centrul pentru Legislatie Nonprofit dorește sa fie parte din aceasta schimbare, pe care o considera foarte importanta pentru activitatile ONG, dar și pentru contributia adusa de acestea la Imbunatatirea politicilor publice din Romania”, a declarat Octavian Rusu – director executiv Centrul pentru Legislatie Nonprofit.

In contextul cadrului juridic birocratic și neadaptat realitatii socio-economice actuale, nefavorabil asocierii sau Infiintarii unei organizatii non-guvernamentale și al creșterii implicarii spontane, Centrul pentru Legislatie Nonprofit, Impreuna cu alte 15 organizatii neguvernamentale, a elaborat un prim set de propuneri de amendare a O.G. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii.

Sectorul neguvernamental din Romania cuprinde 52398 de entitati (Anuarului statistic al Romaniei, 2014) ce sunt organizate sub forma juridica a asociatiei, fundatiei sau federatiei. Dintre asociatiile și fundatiile Inregistrate, doar 64% (33670) sunt active, In sensul ca au Inregistrat bilant fiscal la finalul anului 2012. Din totalul organizatiilor neguvernamentale active, 12% derulau o activitate economica In 2012. Implicarea cetatenilor In organizatiile societatii civile (exceptand organizatiile religioase) este de 10%, din care 6% sunt membrii activi și 4% inactivi (World Values Survey, 2012), Romania fiind pe ultimele locuri In UE.

Initiativa de modificare a actului normativ O.G. 26/2000 2000 cu privire la asociatii și fundatii, a fost demarata In cadrul proiectului “Imbunatatirea cadrului legal privind organizarea și functionarea organizatiilor neguvernamentale In Romania” finantat prin granturile SEE 2009-2014, In cadrul Fondului ONG In Romania și se deruleaza In perioada aprilie 2015 – martie 2016. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.