Accesul la natura, un drept fundamental si pentru persoanele cu dizabilitati

0

Asociația REPER21 selectează 3 participanți pentru proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ „Natură și dizabilitate”, realizat în parteneriat cu Asociația Equi-Sens (Franța), Connected by Nature(Franța) și Asociația Esperando (România), în intervalul februarie 2017 – iulie 2018.

NATURĂ ȘI DIZABILITATE? CE LE ADUCE ÎMPREUNĂ?

Premisa este că toate persoanele au dreptul de a participa în mod egal la viața și cultura comunităților din care fac parte, precum și la un mediu înconjurător sănătos. Posibilitatea de a petrece timp în natură are multiple efecte benefice asupra sănătății noastre fizice și mentale. Astăzi însă, tocmai persoanele cele mai vulnerabile sunt private de acest drept de acces la un mediu înconjurător sănătos. Inegalitatea de mediu  nu se referă numai la expunerea disproporționată a persoanelor în situații de precaritate la poluare și toxicitate ridicată, ci și la posibilitatea limitată de acces la natură și spații verzi. Problema este cu atât mai stringentă în ceea ce privește persoanele în situații de handicap, pentru care natura devine cu adevărat inaccesibilă.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Parteneriatul nostru își propune să deconstruiască reprezentarea actuală a naturii ca loc inaccesibil persoanelor în situație de dizabilitate. Ne dorim să deschidem o punte de dialog între actorii sociali, actorii de mediu și instituții publice pentru a gândi împreună propuneri concrete în vederea creșterii accesului la natură a persoanelor cu handicap.

CARE E SCOPUL PROIECTULUI?

Proiectul Natură și dizabilitate  vizează:

  • conectarea actorilor sociali, de mediu, instituțiilor publice și a tinerilor în situație de handicap;
  • recenzarea inițiativelor inspiraționale și analiza replicabilității acestora;
  • crearea de resurse pentru dezvoltarea și diseminarea proiectelor care favorizează accesul la natură a tinerilor cu dizabilități;
  • crearea unui imaginar comun care să depășească reprezentarea de astăzi a naturii ca loc inaccesibil persoanelor în situație de handicap.

ÎN CE ACTIVITĂȚI VEI FI IMPLICAT?

În calitate de participant la proiect, vei contribui la activitățile acestuia pentru un total de aproximativ 25 de zile, de-a lungul celor 18 de luni de proiect. Astfel:

Vei identifica și colecta inițiative și resurse disponibile cu privire la accesibilitatea la natură a persoanelor cu dizabilitate la nivel național.

Vei participa la prima activitate de formare de 6 zile, ce va avea loc în Baia Mare între 06 – 11 mai 2017 (zile de călătorie 5 și 12 mai). Scopul activității este de a partaja cunoștințele și bunele practici identificate în cele două contexte naționale (român și francez).

Vei contribui la crearea unui instrumentar pedagogic online ce va descrie metode și abordări pentru facilitarea accesului la natură a persoanelor cu handicap, destinat organizațiilor și persoanelor de la nivel european interesate de acest subiect.

Vei participa la un al doilea atelier, în cadrul căruia vor fi invitați și tineri în situație de handicap, cu o durată de 5 zile, ce va avea loc în Franța, în luna decembrie 2017. În cadrul acestei întâlniri vom parcurge instrumentarul creat și vom planifica împreună 24 de proiecte pentru dreptul la natură.

Vei participa la 2 evenimente de diseminare și multiplicare ale demersului (1 zi în fiecare din cele două țări participante la proiect) pentru a face cunoscute rezultatele proiectului.

CARE SUNT COSTURILE DE PARTICIPARE?

Participarea la proiect nu implică costuri din partea participanților. Toate cheltuielile legate de participare (transport, masă, cazare pe durata evenimentelor de formare și de diseminare) vor fi suportate de către proiect.

CARE SUNT BENEFICIILE?

Competențele dobândite vor fi recunoscute printr-un certificat individual de atestare a participării în cadrul programului Erasmus+, în care vor fi detaliate obiectivele de învățare atinse și competențele dobândite.

CRITERII DE SELECȚIE

1) Nu contează tipul de instituție pe care îl reprezinți (ONG, școală, instituție publică), ci motivația și experiența! Astfel, selectăm persoane ce își desfășoară activitatea în domeniul protecției și integrării tinerilor în situație de handicap (fie în cadrul educațional, non-profit sau direcțiilor și instituțiilor publice), în domeniul dezvoltării durabile și protecției mediului și / sau desfășoară activități în natură. Se va acorda prioritate persoanelor care activează în comunități vulnerabile (oraș mic sau suburbie dezindustrializată, cartier tip ghetou, zonă rurală subdezvoltată).

2) Vorbești limba franceză sau engleză. Participarea la cele două formări participative și colaborative necesită o bună cunoaștere a limbii franceze sau engleze. (limba franceză constituie avantaj)

3) Trebuie să realizezi ceea ce te angajezi să faci. Cei 3 participanți selectați pentru participarea la proiect, pe de-o parte, și Asociația REPER21, pe de altă parte, vor semna un “acord de formare”. Nu vei putea fi înlocuit în timpul proiectului decât în caz de forță majoră.

ÎNSCRIERE

Pentru a solicita înscrierea la proiect, completează formularul de înscriere în franceză sau în engleză până la data de 31 martie 2017.  

Formularul trebuie să fie redactat în limbile franceză sau engleză!