Patru posibile scenarii de dezvoltare a zonei Greaca in contextul renaturarii luncii Dunarii

0

WWF-Romania a organizat la nivelul localitatilor Gostinu si Greaca, judetul Giurgiu si Cascioarele si Chirnogi, judetul Calarasi o serie de intalniri consultative privind scenariile renaturarii zonei Greaca, analizate si dezvoltate in cadrul unui studiu privind evaluarea beneficiilor si serviciilor ecosistemelor zonelor umede din lungul Dunarii.

Intre 17 iulie – 12 august au fost organizate o serie de intalniri pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor Studiului privind evaluarea beneficiilor si serviciilor ecosistemelor zonelor umede din lungul Dunarii, elaborat de Centrul de Cercetare in Ecologie Sistemica si Sustenabilitate – Universitatea din Bucuresti. Au participat peste 35 de reprezentanti din cele patru localitati, printre care membri ai consiliilor locale, profesori si invatatori, preoti, fermieri si intreprinzatori, functionari din primariile Gostinu, Greaca, Cascioarele si Chirnogi.

Scopul studiului a fost acela de a identifica si evalua beneficiile si serviciile ecosistemice furnizate de incinta agricola Greaca conform unor scenarii diferite de functionare.

Astfel, in cadrul intalnirilor, au fost dezbatute 4 scenarii dezvoltate in studiu:

(1) Mentinerea situatiei existente;

(2) Refacerea totala pentru stocarea apei Dunarii in caz de inundatii;

(3) Refacerea unor functii si a unor servicii furnizate de complexul Greaca, ceea ce inseamna refacerea zonei lacurilor si cresterea capacitatii de retentiei a apei pe termen mediu si lung;

(4) Refacerea in totalitate a zonei – renaturarea totala si transformarea intr-un complex de zone umede cat mai aproape de situatia din perioada 1900, inainte de indiguirea zonei.

Scenariile (3) si (4) pot fi realizate prin refacerea structurii si functiilor ecosistemelor existente inainte de indiguire. Simpla deschidere a digurilor nu ar reprezenta in opinia noastra solutia pentru reconstructia ecologica a zonei Greaca.

Pentru renaturare ar trebui refacute baltile si canelele de legatura cu Dunarea care asigurau functionarea in conditii normale a ecosistemelor, a declarat Raluca Dan, manager proiect, WWF-Romania.

Serviciile ecosistemice sunt beneficiile, bunurile si serviciile pe care oamenii le obtin de la natura, care ajuta la cresterea bunastarii comunitatilor locale daca sunt utilizate in mod sustenabil. Inaintea indiguirii, zona Greaca era caracterizata de un sistem complex de ecosisteme aflate in interactiune, care sustineau o gama crescuta de servicii ecosistemice. In anii ’50, zona a fost indiguita astfel astazi are o structura mult mai simpla, dominata de agricultura, cu o capacitate mult redusa de a furniza servicii ecosistemice. Reconstructia ecologica a zonei Greaca este o activitate deosebit de complexa care trebuie sa ia in considerare atat diversitatea zonelor umede care au existat initial, cat si starea actuala a zonei si are ca scop refacerea unei game cat mai largi din serviciile furnizate anterior.

Rezultatele consultarilor vor fi consemnate in varianta finala a studiului, care va sta la baza unor dezbateri la nivel central in urma carora ar trebui sa reiasa cele mai bune solutii pentru reconstructia ecologica din zona.

Studiul a fost realizat in cadrul proiectului derulat de WWF-Romania, Guvernare participativa activa pentru dezvoltare durabila prin reconstructia ecologica a luncii Dunarii, ce are la baza ideea renaturarii luncii Dunarii, propice pentru dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale, aducand totodata beneficii autoritatilor locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele indiguite din lungul Dunarii. Principala valoare adaugata o constituie consultarea si implicarea comunitatilor locale in identificarea celor mai bune solutii, esentiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, in armonie cu interesele socio-economice locale.

Proiectul ‘Guvernare participativa activa pentru dezvoltare durabila prin reconstructia ecologica a Luncii Dunari’ este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania, cu suma de 150 000 euro si se va finaliza in aprilie 2016.

Despre WWF (World Wide Fund for Nature):
Infiintata in anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizatii internationale care deruleaza proiecte pentru conservarea naturii, in peste 100 de tari. Misiunea WWF la nivel global este sa opreasca degradarea mediului inconjurator si sa construiasca un viitor in care oamenii traiesc in armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.