Romania trebuie sa demonstreze ca 20% din fondurile UE vor fi folosite pentru combaterea schimbarilor climatice

0

Romania va trebui sa demonstreze ca 20% din viitoarele fonduri europene vor fi folosite pentru combaterea schimbarilor climatice. Aceasta a fost una dintre concluziile conferintei ”Dezvoltarea Durabila in contextul Strategiei Europa 2020 si rolul ONG-urilor in implementarea acesteia”, organizata de Fundatia TERRA Mileniul III. Evenimentul s-a adresat autoritatilor publice implicate in urmatoarea perioada de programare a fondurilor structurale si organizatiilor neguvernamentale implicate in activitatea de monitorizare a fondurilor europene, dar si potentiale beneficiare ale acestora.

”Statele membre trebuie sa demonstreze ca prin investitiile realizate din bugetul european vor contribui cu 20% la combaterea schimbarilor climatice. Ele vor fi obligate sa furnizeze informatii privind sprijinul pentru obiectivul schimbari climatice, utilizand metodologia bazata pe categorii de interventie, zone de focalizare sau masuri, dupa caz, pentru fiecare dintre Fonduri Europene Structurale si de Investitii”, a declarat Madalina Iliuta, consilier in cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Potrivit acesteia, Romania va avea o serie de prioritati de investitii care vizeaza combaterea schimbarilor climatice, precum:

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon in toate sectoarele prin promovarea unor strategii de reducere a emisiilor in special pentru zonele urbane si promovarea cercetarii si inovarii in domeniul tehnologiilor cu emisii scazute de carbon.

Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor prin sprijinirea investitiilor pentru adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv a abordarilor bazate pe ecosisteme.

Reducerea indirecta a emisiilor de gaze cu efect de sera si prin investitii in alte sectoare.

Economia nationala: productie mica cu consum mare de resurse

”Implementarea masurilor de combatere a schimbarilor climatice reprezinta o necesitate nu numai din perspectiva obligatiilor Romaniei de a atinge tintele UE si de a respecta regulamentul de cheltuire a fondurilor europene, ci si pentru eficientizarea economiei romanesti care trebuie sa treaca cat mai repede intr-o etapa a sustenabilitatii”, a declarat Lavinia Andrei, presedintele Fundatiei TERRA Mileniul III.

Din acest punct de vedere, Romania trebuie sa ia masuri urgente pentru a eficientiza utilizarea resurselor, in contextul in care, potrivit Eurostat (2010), tara noastra se situeaza pe ultimul loc in UE la indicatorul de productivitate a resurselor utilizate (dupa Bulgaria si Estonia). Acest indicator vizeaza nivelul de valorificare a materiei prime, precum si gradul de conservare si eficienta a managementului resurselor de care dispune o tara si protejarea mediului in conditii de crestere economica.

De asemenea, Romania trebuie sa ia masuri urgente in sectorul energetic, fiind a treia cea mai energo-intensiva economie din UE si a treia economie cu nivelul cel mai ridicat de emisii de carbon. Mai mult, cladirile de locuinte din Romania consuma de opt ori mai multa energie decat media tarilor UE-15 din cauza unui sistem ineficient de termoficare si a izolatiei termice necorespunzatoare, potrivit raportului ”European Semester” din luna mai 2013, ce contine recomandarile de tara facute de Comisia Europeana fiecarui stat membru.

Conferinta a fost organizata in cadrul proiectului ”Parteneri pentru politici publice: Imbunatatirea Capacitatii de Colaborare a ONG-urilor cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020”, derulat de Fundatia TERRA Mileniul III in parteneriat cu Reteaua de Actiune pentru Clima din Romania.