VICTORIE! Raurile din Muntii Tarcu salvate de la distrugere

0

Federatia Coalitia Natura 2000 Romania saluta decizia Tribunalului Caras Severin care s-a pronuntat pentru anularea Acordurilor de Mediu eliberate ilegal pentru proiectele Amenajare Hidroenergetica Bistra Marului – captare, conducta fortata 2 MHC” si „Amenajare Hidroenergetica Sucu si Olteana – captare, conducta fortata 2 MHC – racord la sistemul energetic national“, din Comuna Zavoi, Judetul Caras-Severin, beneficiar ALSET ENERGY SRL. Astfel situl Natura2000 Muntii Tarcu, arie naturala protejata de interes european, a fost salvat de la impactul pe termen lung generat de constructia microhidrocentralelor cuprinse in aceste proiecte.

Federatia Coalitia Natura 2000, a solicitat in instanta anularea acordurilor de mediu inca din in luna august 2014, pentru a evita efectele negative ale constructiei si functionarii microhidrocentralelor asupra speciilor de fauna acvatica si asupra habitatelor protejate in acest sit. Acordurile de Mediu au fost emise ilegal de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin in iunie 2014, cu ignorarea prevederilor Avizului de Mediu la Strategia Energetica a Romaniei 10938/2012 si a avizului negativ al administratorului sitului Natura2000 pentru aceste proiecte.

Calea instantei de judecata a fost aleasa dupa ce Agentia de Protectia Mediului Caras Severin nu a dat curs sesizarilor transmise in prima parte a anului 2014 de catre WWF Romania, Societatea Carpatina Ardeleana si Federatia Coalitia Natura2000 care au cerut neemiterea acordurilor de mediu.

„Acesta decizie a instantei este pentru noi un semnal ca legea poate si trebuie sa fie respectata in Romania si in acest sector al avizarii constructiilor de micro-hidrocentrale si speram ca si alte agentii de protectia mediului din tara sa inteleaga acest semnal. In acelasi timp este o proba a impactului pe care il putem avea ca si organizatii ale societatii civile daca actionam impreuna cu determinare, folosind toate parghiile pe care le avem la dispozitie, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberarilor abuzive si ilegale a acordurilor de mediu necesare demararii acestor proiecte, un rau este un sistem viu iar acest lucru nu este din pacate inteles si respectat nici de cei care ar trebui sa vegheze la protectia lui ” a declarat Luminita Tanasie pentru Federatia Coalitia Natura2000 Romania.

Proiecte nu tocmai „prietenoase” cu natura

Proiectele presupun construirea unui numar de 4 microhidrocentrale pe Raurile Bistra Marului, Sucu si Olteana, rauri care fac parte din situl Natura2000 ROSCI0126 Muntii Tarcu, munti care formeaza o zona compacta practic nealterata si fara asezari umane, cu exceptia Poienii Marului si a complexului turistic Muntele Mic. Masivul concentreaza un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabila si cu o abundenta locala de 25-78 ori mai mare fata de media la nivel national. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt paduri virgine si cvasivirgine – 29 % din aria impadurita si 1/6 din aria intregului masiv.

In zona cursurilor de apa Bistra Marului, Sucu si Olteana ( Bazinul Hidrografic Timis) au fost gasite si identificate specii de pesti ca Cottus gobio (specie care este afectata de orice modificare a habitatului care poate duce chiar si la disparitia speciei din zona) precum si specia Eudntomizon danfordi (este o specie care are nevoie de un volum de apa relativ mare si o diversitate a microhabitatelor de asemenea relativ mare). Microhidrocentralele fragmenteaza habitatele raurilor, afectand o bogata fauna de nevertebrate acvatice precum si migratia pestilor pentru depunerea icrelor. Distrug si habitatele ripariene (de pe maluri), de care depind specii de nevertebrate, animale si pasari. Pe unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalina a raurilor si paraurilor de munte devine un amestec de noroi si piatra, in care orice forma de viata dispare.

In urma evaluarii documentatiilor depuse de catre societatea Alset Energy S.R.L cu privire la cele doua proiecte de investitii, prin Hotararea nr. 7/11/03.12.2012/CS, Consiliul Stiintific al sitului Natura2000 Muntii Tarcu a avizat nefavorabil Studiile de evaluare adecvata depuse in sustinerea celor doua cereri de emitere a acordurilor de mediu.

Ulterior, in urma analizei studiilor de evaluare adecvata elaborate la solicitarea beneficiarului si in baza recomandarilor Consiliului Stiintific, Asociatia „Altitudine”, administrator al sitului Natura2000 Muntii Tarcu, a acordat aviz negativ acestor proiecte.

Cu toate acestea, prin incalcarea tuturor normelor juridice in vigoare, APM Caras Severin a emis acordurile de mediu pentru aceste proiecte.

Conform prevederilor O.U.G nr.57/2007 art.28 alin 7 „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate, si, dupa caz, in vecinatatea acestora, se realizeaza numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate“, astfel ca zona de interes, fiind localizata in perimetrul sitului Natura2000, A.P.M Caras-Severin era obligata sa tina seama de avizul administratorului.

In acelasi sens, au fost incalcate si prevederile Ordinului nr. 19/13.01.2010 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, studiul de evaluare adecvata netinand seama de prezenta si impactul asupra unor specii prioritare. A.P.M. Caras-Severin a stabilit in mod eronat ca nu exista impact semnificativ asupra biodiversitatii in absenta acestor informatii cheie (speciile afectate si impactul asupra acestora).

Emiterea Acordurilor de mediu incalca legislatia UE transpusa la nivel national, deoarece nu se indeplinesc conditiile exceptionale prevazute la art. 6.3-6.4 din Directiva Habitate. Conform acestora, singura situatie in care ar fi putut fi permisa construirea acestor proiecte susceptibile de a afecta in mod semnificativ Situl Natura 2000 Muntii Tarcu ar fi fost daca MHC-urile in cauza reprezentau proiecte de interes public major, caz in care ar fi trebuit urmata procedura notificarii Comisiei Europene si asteptarea unei opinii in acest sens.

Federatia Coalitia Natura2000 a solicitat in instanta si anularea Deciziei Etapei de Incadrare care sta la baza avizarii constructiei de microhidrocentrale de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, pe Raul Alb in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului si situl Natura2000 Strei Hateg. Cazul este pe rolul instantei Tribunalului Deva.

Despre Federatia Coalitia Natura 2000

Federatia Coalitia Natura 2000 Romania actioneaza informal din 2003, cand 55 de membrii, organizatii nonguvernamentale din domeniul protectiei naturii, s-au reunit pentru a-si consolida puterea de actiune la nivel national si local, si pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 in Romania. Din 2013, federatia are personalitate juridica si 15 membri inregistrati oficial. Printr-un parteneriat al organizatiilor nonguvernamentale, ce ofera reprezentativitate si forta la nivel national, Federatia actioneaza in domeniile: arii protejate, conservarea biodiversitatii, implementarea retelei Natura 2000 in Romania. In perioada iunie 2014 – aprilie 2016 Federatia deruleaza proiectul Capacitate si Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din Romania , proiect finatat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org