Presedinta CoR sprijina politica Comisiei Europene de „toleranta zero” fata de discriminarea romilor

0

Combaterea prejudecatilor si a atitudinilor ostile fata de romi se afla in centrul unui proiect de raport al Comitetului Regiunilor (CoR) care propune masuri concrete pentru imbunatatirea integrarii populatiei rome. Sprijinind pozitia Comisiei cu privire la acest subiect, Adunarea UE a reprezentantilor locali si regionali solicita statelor membre, regiunilor si autoritatilor locale sa respecte cu fermitate drepturile fundamentale inscrise in tratatele europene si sa lupte impotriva oricarei forme de discriminare a populatiilor rome. Aceasta trebuie sa includa o sensibilizare sporita a administratiilor nationale, regionale si locale pentru evitarea masurilor inadecvate sau ilegale.

Aceste propuneri vor fi dezbatute la 29 septembrie 2010 la Bruxelles, in prezenta dnei Livia JÁRÓKA, raportor al Parlamentului European pe problema romilor, care apartine ea insasi acestei minoritati.

Integrarea romilor, populatie care numara in jur de 10-12 milioane de persoane, este responsabilitatea statelor membre si a institutiilor Uniunii Europene. CoR isi exprima insa ingrijorarea cu privire la faptul ca, in prezent, eficacitatea politicilor existente este compromisa de lipsa de sensibilizare a autoritatilor locale si a populatiei in cauza.

Diagnosticul raportorului, consilier municipal al orasului italian Ravena, este sever: „Desi instrumentele adoptate la nivelul UE sunt adecvate, exista o carenta cu privire la punerea in aplicare la nivel national, regional si local, din cauza absentei implementarii, la nivel local, a unor instrumente adecvate, in masura sa schimbe conditiile concrete de trai ale populatiei rome.” „Dificultatile autoritatilor locale – afirma acesta in continuare – nu se datoreaza numai prejudecatilor si stereotipurilor administratiilor si comunitatilor locale, ci si guvernelor nationale, care stabilesc cadrul legislativ de referinta, unei repartizari nu totdeauna precise a competentelor intre diferitele niveluri de guvernare, in domeniul combaterii excluziunii sociale, unei insuficiente cooperari intre autoritatile centrale si locale.”

Pentru rezolvarea acestei situatii, raportorul CoR propune solutii la trei niveluri: „La nivel european, este asteptata elaborarea unei strategii menite sa puna in aplicare politici comune diferitelor state membre si sa faciliteze accesul la fonduri europene destinate proiectelor initiate de autoritatile locale.” „Cred – adauga acesta – ca statele membre trebuie sa adopte urgent reglementari care sa permita aplicarea eficienta a legislatiei europene de combatere a discriminarilor si de protejare a drepturilor”. In ceea ce priveste nivelul regional si local, raportorul „considera ca, la nivel teritorial, este necesar sa se puna in aplicare politici regionale integrate, precum si forme de cooperare cu tarile de origine ale romilor imigranti.”