Programe de succes in domeniul abilitatilor de viata

0

Primul program european derulat prin Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare Phare si Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile care a vizat dezvoltarea abilitatilor de viata la copii si tineri apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate a ajuns la final.

Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 „Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate”, a inclus doua componente:

Componenta 1- ce viza dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a furniza servicii pentru integrarea  in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate

Componenta 2- ce viza sprijinirea autoritatilor implicate in semnarea contractelor de grant in domeniul integrarii sociale

Prima componenta a programului a inclus 8 sesiuni de instruire in domeniul abilitatilor de viata pentru potentialii beneficiari de grant pe acest program, la care au participat 141 de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, 8 sesiuni de follow-up, 3 ateliere pentru organizatiile finantate pentru dezvoltarea capacitatii acestora de a adresa activitati copiilor si tinerilor, de a implementa proiecte, de a atrage fonduri, de a genera venituri, la acestea participand in medie 80 de persoane per atelier, 1 seminar final care a prezentat rezultatele tuturor proiectelor finantate in cadrul acestui program si la care au participat 56 de persoane atat manageri de proiect cat si reprezentanti ai organizatiilor/autoritatilor/institutiilor interesate. Activitatile adresate organizatiilor finantate prin acest program au fost precedate de o evaluare a nevoilor lor si de stabilirea si implementarea unor planuri de actiune individuala pentru ONG-uri pentru dezvoltarea programelor de abilitati de viata.

A doua componenta a programului a insemnat contractarea a 44 de proiecte, valoarea acestora per total fiind de 2.986.989,19 euro reprezentand 99.57 % din valoarea alocata pentru granturi. Proiectele contractate au vizat copiii si tinerii din mediu rural, din centrele de plasament, cei de etnie rroma sau ucrainiana, copii si tinerii cu dizabilitati, copii si tineri din penitenciar, copii si tineri in situatii de risc, acestea fiind raspandite pe tot teritoriul tarii. Activitatile au inclus teme de genul: siguranta personala, comunicare, acceptarea diferentelor, luarea de decizii, rezolvarea problemelor, gandirea critica, auto-invatarea, auto-responsabilizarea,  stabilirea obiectivelor, planificare/organizare, dezvoltare comunitara/voluntariat/responsabilitate sociala, egalitatea de sanse, angajabilitate si cetatenie activa; s-au folosit metode ca teatru forum, atelier de spus povesti, organizarea de cluburi in zona rurala, educatie prin aventura etc; s-au realizat materiale care vin in ajutorul copiilor si tinerilor de tipul „Ghidul tau de iesit in lume”, Album cu lucrari de arta plastica, filme pedagogice etc. dar si platforme de informare in domeniul abilitatilor de viata: www.abilitatideviata.ro, website adresat organizatiilor neguvernamentale care lucreaza in domeniu si www.cepa.ade.ro, adresat copiilor din ciclul primar.

Detalii despre proiectele finantate si activitatile programului puteti obtine de pe pagina de Internet a Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile www.fdsc.ro.

Persoane de contact:    

ANA MARIA FRATILA, (Oficiul de Plati si Contractare Phare, tel: 021-326.55.55, fax: 021-326.87.30, e-mail: [email protected])

MIHAELA MOHOREA (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, tel: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, e-mail: [email protected]).

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele Phare contactati [email protected]