Programul de burse pentru studenti romi “Livia Plaks Roma Rights Scholarship”

0

Centrul Romilor pentru Inteventie Sociala si Studii – Romani CRISS lanseaza programul “Livia Plaks Memorial Scholarship”, adresat studentilor romi din Romania, care studiaza la zi in cadrul universitatilor acreditate din Romania urmatoarele domenii: drept, psihologie si stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, stiinte politice, relatii internationale, jurnalism, stiinte administrative, comunicare, automatica si calculatoare. Scopul programului este sa sprijine continuarea studiilor studentilor romi si implicarea acestora in promovarea drepturilor minoritatii etnice a romilor.

INFORMATII DESPRE PROGRAM

Livia Plaks Roma Rights Scholarship este o initiativa sprijinita de Andrew Plaks si familia sa, in parteneriat cu Romani CRISS. Programul va sprijini un numar de 15 studenti romi, in anul universitar 2015-2016, care provin din familii cu venituri modeste, interesati sa isi continue studiile universitare si sa se implice in promovarea drepturilor romilor.

“Intolerance is not a result of ignorance but rather of the loss of such values as pluralism, democracy and human rights.[1]”

“Intoleranta nu este rezultatul ignorantei, ci mai degraba a pierderii valorilor precum pluralism, democratie si drepturile omului.”

Livia Plaks a fost Presedinta organizatiei Project for Ethnic Relations. S-a stins din viata in data de 2 februarie 2013, la 65 de ani.

Livia si-a dedicat o mare parte din viata sprijinirii persoanelor si comunitatilor aflate in situatii vulnerabile. Prin implicarea si ingeniozitatea sa, a lucrat in domeniul prevenirii conflictelor in Europa Centrala si de Est, in Balcani, in fosta Uniune Sovietica si in Orientul Mijlociu. Numeroase realizari in istoria activismului de drepturile omului in Europa vor ramane mosternirea Livei.

Cu profunda recunostinta, amintim ca munca Liviei a fost dedicata in mod semnificativ minoritatii romilor. La inceputul anilor ’90 o perioada marcata de violente anti-romi, Livia s-a implicat si a planificat actiuni in diferite regiuni pentru a asigura siguranta si securitatea acestui grup minoritar. Primele dezbateri legate de violentele anti-Roma, in Europa de Est post-comunista, au fost facute posibile de Livia, prin Project for Ethnic Relations.

In ultimii ani de viata, a fost catalizatorul Programului de Initiativa Civica si Dialog pentru Tineri, implementat de IREX si Romani CRISS in Moldova si Romania.

Ii onoram curajul si dedicarea fata de lupta impotriva discriminarii, precum si credinta ei in imputernicirea tinerilor romi, prin acordarea burselor din cadrul programului Livia Plaks Roma Rights Scholarship.  

CONDITII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi declarati eligibili pentru programul “Livia Plaks Roma Rights Scholarship”, aplicantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ (integral) urmatoarele conditii:

Þ     Sa se identifice ca romi si sa declare in mod public ca apartin etniei rome;

Þ     Sa fie inscrisi/admisi la o universitate din Romania – studii de licenta sau de masterat la zi- in urmatoarele domenii: drept, psihologie si stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, stiinte politice, relatii internationale, jurnalism, stiinte administrative, comunicare, automatica si calculatoare;

Þ     In acest sens, aplicantul va anexa o adeverinta emisa de universitate;

Þ     Sa fi obtinut rezultate academice foarte bune in anul universitar anterior (media anuala). In acest sens, aplicantul va anexa foaia matricola emisa de facultatea la care studiaza si o scrisoare de recomandare din partea unui profesor;

Þ     Sa provina din familii cu venituri reduse si sa demonstreze ca bursa este necesara pentru continuarea studiilor. In acest sens, aplicantul va anexa adeverinte care sa ateste veniturile proprii si veniturile parintilor pentru anul in curs;

Þ     Sa demonstreze ca nu a primit nicio bursa in anul universitar 2015-2016, cu exceptia burselor de ajutor social si de merit (conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011). In aces sens, aplicantul va transmite o declaratie pe proprie raspundere;

Þ     Sa demonstreze implicarea anterioara in promovarea drepturilor romilor, evidentiind activitatile de voluntariat (sau de alta natura, in alte forme) realizate in beneficiul comunitatilor de romi. In acest sens, aplicantul va elabora un eseu si va anexa o recomandare din partea unui colaborator;

Þ     Sa demonstreze interesul de implicare viitoare in promovarea drepturilor omului. In acest sens, aplicantul va elabora un plan de implicare in promovarea si apararea drepturilor romilor.

INFORMATII DESPRE PROCESUL DE SELECTIE SI CRITERII DE SELECTIE

Verificarea administrativa

Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a contacta aplicantii si a solicita clarificari legate de dosar, intr-un termen de 5 zile de data limita stabilita pentru transmiterea dosarelor.

Etapa I

1.      Inscrierea/admiterea la o universitate  din Romania la zi

2.      Doar studentii inscrisi/admisi la o universitate  din Romania – studii de licenta sau de masterat la zi- in urmatoarele domenii: drept, psihologie si stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, stiinte politice, relatii internationale, jurnalism, stiinte administrative, comunicare, automatica si calculatoare. Neindeplinirea acestui criteriu duce la respingerea aplicatiei;

3.      Sa demonstreze ca nu a primit nicio bursa in anul universitar 2015-2016, cu exceptia burselor de ajutor social si de merit (conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1/2011).

Daca aplicantul beneficiaza in anul curent de o bursa oferita de alta organizatie sau institutie, cu exceptia celor mentionate, aplicatia va fi respinsa.

Etapa II

Comisia de selectie verifica urmatoarele criterii:

Þ     Obtinerea rezultatelor academice in anul universitar anterior

Þ     Situatia materiala precara a aplicantului

In urma acestei etape, comisia de selectie va intocmi o lista scurta de aplicanti, care vor fi intervievati in cadrul etapei III.

Criteriul

Detaliere

Punctaj acordat

Obtinerea rezultatelor academice foarte bune in anul anterior

Comisia de selectie va analiza rezultatele obtinute pe baza foii matricole.

Pentru studentii in anul I, se vor analiza rezultatele obtinute in ultimul an de studiu la liceu.

Media intre 9.50 – 10.00 – 45 puncte

Media intre 9.00 – 9.50

40 puncte

Media intre 8.00 – 9.00

30 puncte

Media intre 7.00 – 8.00

20 puncte

Media sub 6.50 – 7.00

15 puncte

Media sub 6.50 – 0 puncte

Implicarea academica a aplicantului

Comisia de selectie va analiza implicarea academica a aplicantilor pe baza scrisorii de recomandare a profesorului.

5 puncte

Situatia materiala precara a aplicantului

Comisia de selectie va analiza acest criteriu pe baza adeverintelor de venituri ale aplicantului si ale parintilor acestuia

50 puncte

Etapa III

Comisia de selectie verifica urmatoarele criterii:

Þ     Implicarea anterioara in promovarea drepturilor romilor

Þ     Interesul de implicare in promovarea si apararea drepturilor romilor

In urma Etapei II, comisia de selectie intocmeste o lista scurta de aplicanti, care vor fi intervievati, pe baza urmatoarei grile de interviu:

Criteriul

Detaliere

Punctaj maximum acordat

Implicarea anterioara in promovarea drepturilor romilor, evidentiind activitatile de voluntariat realizate in beneficiul comunitatilor de romi.

Se va analiza, pe langa discutia din cadrul interviului, eseul si scrisoarea de recomandare din partea colaboratorului.

25

Interesul de implicare viitoare in promovarea drepturilor omului.

Se va analiza, pe langa discutia din cadrul interviului, planul de implicare in promovarea si apararea drepturilor romilor

75


DOCUMENTE NECESARE PROCESULUI DE APLICARE (LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR)

Þ        Formular de aplicatie completat (disponibil aici) ☐

Þ     Declaratie pe propria raspundere legata de apartenenta etnica semnata in original (disponibila aici) ☐

Þ     Adeverinta emisa de universitate, in original, care sa ateste inscrierea/admiterea la o universitate  din Romania – studii de licenta sau de masterat la zi – in urmatoarele domenii: drept, psihologie si stiintele educatiei, sociologie si asistenta sociala, stiinte politice, relatii internationale, jurnalism, stiinte administrative, comunicare, automatica si calculatoare ☐

Þ     Foaie matricola, in original, care sa evidentieze rezultatele academice obtinute in anul universitar anterior. Studentii in anul I vor inainta foaia matricola care sa evidentieze rezultatele academice obtinute in ultimul an de liceu  ☐

Þ     Adeverinte de venit, eliberata de Administratia Financiara din localitate, in original, care sa ateste veniturile proprii si veniturile parintilor pentru anul fiscal anterior ☐

Þ     Declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca aplicantul nu este beneficar al niciunei alte burse, cu exceptia bursei de ajutor social sau de merit, conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 (disponibila aici) ☐

Þ     Eseu cu privire la implicarea anterioara in promovarea drepturilor romilor, evidentiind activitatile de voluntariat realizate in beneficiul comunitatilor de romi (maximum 500 de cuvinte) ☐

Þ     Recomandare din partea unui colaborator, care sa evidentieze implicarea anterioara in promovarea drepturilor romilor, semnata in original de colaborator ☐

Þ     Recomandare din partea unui profesor, care sa evidentieze implicarea academica a aplicantului, precum si rezultatele academice deosebite obtinute de acesta, semnata in original de profesor ☐

Þ     Plan de implicare in promovarea si apararea drepturilor romilor  ☐

INFORMATII PENTRU BENEFICIARII BURSEI

Þ     Dupa comunicarea rezultatelor, beneficiarii bursei vor primi un contract, pe care il vor semna si transmite catre Romani CRISS, in doua exemplare.

Þ     Cuantumul bursei este de 1300 USD, echivalentul in lei.

Þ     Plata bursei se va efectua in contul de RON al beneficiarului in doua transe egale:

1.      Prima transa in termen de 15 de zile de la semnarea contractului.

2.      A doua transa conditionata de rezultatele academice obtinute in primul Semestru al anului curent de studiu.

Þ     Pentru a se aproba transa a doua, beneficiarii vor transmite foaia matricola care sa ateste rezultatele academice obtinute in primul semestru al anului de studiu curent. Beneficiarii care vor obtine o medie sub 6.00 nu vor prima transa a doua a bursei, aceasta fiind realocata pentru burse in anul urmator de studiu.

INFORMATII DESPRE COMISIA DE SELECTIE

Selectia va fi realizata de o Comisie de selectie, compusa din 5 persoane: reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS si reprezentanti ai altor organizatii/institutii guvernamentale si non-guvernamentale, cu experienta in domeniul educatiei. Romani CRISS va asigura logistica legata de programul de burse in mod voluntar. De asemenea, va pune la dispozitia studentilor un mentor pentru intregul an universitar, care va avea rolul de a sprijini implicarea studentilor in promovarea drepturilor romilor.

CONTESTAREA REZULTATELOR

Aplicantii pot contesta decizia Comisiei de selectie in termen de 5 zile din momentul comunicarii deciziei. Contestatiile se transmit la adresa de email: [email protected]

TERMENE LIMITA SI CALENDAR

–          Termen limita pentru transmiterea aplicatiei complete, la adresa [email protected] : 15 Octombrie 2015

–          Termen limita pentru solicitarea clarificarilor de catre Comisia de selectie: 20 Octombrie

–          Etapele I si II de evaluare:  20 octombrie 2015 – 30 octombrie 2015

–          Comunicarea listei scurte de persoane invitate pentru interviu: 30 octombrie 2015

–          Etapa III de evaluare – desfasurarea interviurilor: 1 noiembrie – 10 noiembrie 2015

–          Comunicarea rezultatelor finale: 10 noiembrie 2015

–          Termen pentru formularea contestatiilor: 15 noiembrie 2015

–          Comunicarea rezultatelor contestatiilor: 20 noiembrie 2015

–          Transmiterea contractelor: 5 decembrie 2015

–          Transmiterea primei transe: 20 decembrie 2015

–          Termen limita pentru transmiterea foii matricole pentru semestrul I an anului de studiu, pentru studentii beneficiari ai bursei: 30 aprilie 2015

–          Comunicarea catre beneficiari a deciziei de virare a transei a doua, in functie de rezultatele academice obtinute in primul semestru al anului universitar: 10 mai 2015

–          Transmiterea transei a doua: 20 mai 2015

Important: Aplicantii sunt incurajati sa citeasca cu atentie cerintele si instructiunile programului pentru a se asigura ca vor completa corespunzator  formularul de aplicare si ca vor trimite toate documentele solicitate.

Pentru alte detalii si informatii suplimentare, va rugam contactati:

Ramona Marcu, [email protected]

[1] Livia Plaks, Nomadic and sedentary citizens. The culture of Roma and the world of education