Centrul de Servicii si Resurse pentru Migranti ICAR a ajuns la peste 2.000 de servicii oferite beneficiarilor

0

Peste 2.200 de servicii gratuite au fost acordate, in intervalul octombrie 2014 – ianuarie 2016, solicitantilor de azil, refugiatilor si altor categorii de persoane venite din alte tari pe teritoriul României prin Centrul de Servicii si Resurse pentru Migranti, creat si dezvoltat de Fundatia ICAR in cadrul proiectului omonim. In total, in cele 16 luni de proiect, pentru peste 300 de beneficiari au fost asigurate servicii medicale si psihologice gratuite.

afis-proiect-2133426

Prin activitatea intensa a acestui Centru de Servicii si Resurse, Fundatia ICAR s-a impus ca organizatie-reper care ofera asistenta medicala si psihologica migrantilor vulnerabili, inclusiv victimelor de razboi si victimelor torturii de orice fel aplicate din motive politice, etnice, religioase sau de alta natura.

Din cele peste 2.200 de servicii acordate migrantilor, jumatate au fost consultatii medicale de medicina generala, pediatrie, oftalmologie, dermatologie, ginecologie si psihiatrie, in aproape 600 de cazuri s-au impus tratamente si investigatii care au fost asigurate prin proiect: medicamente, interventii stomatologice, ecografii, sedinte de fizio si kinetoterapie, radiografii etc.

O parte dintre serviciile Centrului de Servicii si Resurse pentru Migranti – peste 580 – au fost sedinte de consiliere psihologica sau psihoterapie, servicii de psiho-educatie, terapie ocupationala, consiliere si orientare scolara si vocationala.

Proiectul ICAR Centru de Resurse si Servicii pentru Migranti, este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in România, si este derulat de Fundatia ICAR, in parteneriat cu organizatia norvegiana RVTS Vest.

Resurse:

http://migrant.icarfoundation.ro

http://www.icarfoundation.ro

Front Page

Ne gasiti si pe Twitter si Facebook.

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati www.eeagrants.org. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014.

Prin proiectul “ICAR-Centru de Resurse si Servicii pentru Migranti”, Fundatia ICAR isi propune sa raspunda nevoii neacoperite la nivel public sau privat de servicii sociale si de baza adaptate pentru solicitanti de azil, refugiati, resortisanti tari terte si alte categorii de migranti, un grup in continua crestere de persoane vulnerabile.

Cu sprijinul si expertiza partenerului RVTS Vest, centru regional de resurse in migratie si sanatate in Norvegia, ICAR urmareste prin acest proiect, pe de o parte, cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor oferite pentru migranti vulnerabili (peste 250 beneficiari / 24 luni de proiect) si, pe de alta, dezvoltarea sa strategica drept centru national de resurse in materie de migratie si sanatate.

Prin actiuni comune de advocacy si vizibilitate, alte rezultate ale proiectului – cum ar fi includerea problematicii azilului, migratiei si sanatatii pe agenda publica, crearea de parteneriate intra si intersectoriale, promovarea valorilor democratice, a unei societati tolerante si incluzive, deschisa spre diversitate si multiculturalitate, vor contribui la consolidarea relatiilor romano-norvegiene pe o tema de mare actualitate, migratia.