CESE a redactat un aviz privind Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale

0

Comitetul Economic si Social European a redactat un aviz privind Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale. Avizul se incadreaza in contextul Strategiei Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Avizul privind Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale subliniaza noua abordare holistica prin care aceasta este strans legata de celelalte initiative emblematice si de cele cinci obiective principale ale UE. De asemenea, subliniaza nevoia de coerenta intre nivelul UE si politicile nationale, precum si implicarea si rolul esential al partilor interesate neguvernamentale.

Comunicarea privind Platforma europeana impotriva saraciei si excluziunii sociale, care este una dintre cele sapte inițiative emblematice ale Strategiei Europa 2020, stabileste acțiuni de stimulare a activitații la toate nivelurile, pentru a se atinge obiectivul principal european de reducere a saraciei; acesta consta in scaderea, pana in 2020, cu cel puțin 20 de milioane a numarului de persoane afectate de saracie. Aceasta inițiativa este in complementaritate si in stransa legatura cu celelalte inițiative emblematice, care se concentreaza pe cresterea nivelului de ocupare a forței de munca si pe imbunatațirea educației si competențelor. Inițiativa afirma totodata nevoia generala de intreprindere a unor acțiuni de combatere a saraciei pe intreg spectrul politicilor, cum ar fi: prevenirea transmiterii saraciei intre generații si combaterea saraciei copiilor; utilizarea ocuparii forței de munca drept cale de iesire din saracie prin intermediul unor strategii de incluziune activa si accelerarea eforturilor de integrare sociala si economica a grupurilor minoritare, precum romii.

Printre acțiunile-cheie ale platformei se numara:

 • promovarea inovarii in politica sociala;
 • utilizarea optima a tuturor fondurilor UE;
 • eficientizarea si sensibilizarea sistemelor de protecție sociala si serviciilor sociale la noile nevoi sociale, care includ pensiile, serviciile sociale si serviciile care combat inegalitațile in materie de sanatate si excluziunea in ceea ce priveste locuința;
 • atragerea unei game mult mai extinse de parteneri in combaterea excluziunii, care sa cuprinda partenerii sociali si societatea civila organizata.

Statele membre trebuie sa preia inițiativa in ceea ce priveste combaterea excluziunii sociale si a saraciei. Statele membre isi vor formula inițiativele in cadrul programelor naționale de reforma aferente Strategiei Europa 2020 sub forma unor contribuții in vederea generarii de crestere economica si a crearii de locuri de munca. Comisia va evalua aceste acțiuni si va stabili cele mai bune practici.

CESE formuleaza urmatoarele recomandari:

 • avand in vedere ca saracia reprezinta o incalcare a drepturilor omului, guvernele, partenerii sociali si societatea civila trebuie sa-si asume raspunderea pentru eradicarea acesteia;
 • in Strategia Europa 2020 trebuie sa existe o coerența politica intre masurile economice, cele financiare, cele pentru ocuparea forței de munca si cele sociale, toate acestea trebuind sa contribuie la coeziunea sociala;
 • masurile de austeritate nu ar trebui sa sporeasca riscul de saracie; trebuie facuta o evaluare reala a impactului social si trebuie sa se dezbata pe marginea acesteia;
 • ar trebui pusa in aplicare o strategie de incluziune activa ca abordare integrata pentru a asigura un sprijin adecvat in materie de venituri, o piața a forței de munca incluziva si acces la locuri de munca si la servicii de calitate;
 • ar trebui pus un accent mai puternic pe reducerea inegalitaților si pe asigurarea respectarii drepturilor fundamentale, printre altele, printr-o distribuție mai echitabila a veniturilor, precum si pe implementarea clauzelor sociale orizontale formulate in Tratatul de la Lisabona;
 • ar trebui sa se puna un accent mai puternic pe investiția in capitalul uman prin invațare de-a lungul vieții in cadrul educației si formarii, inclusiv prin imbunatațirea nivelului de competențe care sa corespunda nevoilor de pe piața forței de munca si din afara acesteia;
 • ar trebui consolidata participarea la platforma a parților implicate din societatea civila, inclusiv a persoanelor care se confrunta cu saracia, a ONG-urilor si a partenerilor sociali, prin dialog structurat la nivelul UE si la nivel național, si ar trebui sprijinita printr-o finanțare adecvata din partea UE; CESE ar trebui sa joace un rol activ si de promovare a colaborarii in cadrul acestui dialog si in convenția anuala;
 • trebuie sporita finanțarea UE care vizeaza reducerea saraciei, in special prin intermediul fondurilor structurale, si trebuie acordata o mai mare atenție simplificarii procedurilor, sporirii transparenței si monitorizarii punerii efective in practica;
 • metoda deschisa de coordonare (MDC) in domeniul social trebuie consolidata, ceea ce implica dezvoltarea unor strategii naționale pentru protecția sociala si pentru incluziune sociala, precum si a unor planuri de acțiune la nivel național si local. Trebuie clarificata relația acesteia cu inițiativa emblematica privind saracia.

Din Grupul de lucru al CESE care a elaborate acest aviz, a facut parte si Ionut Sibian, Director FDSC, membru in grupul III al CESE.