StiriONG – 10,9 milioane de euro asteapta aplicatii prin programul LIFE+

0
109-milioane-de-euro-asteapta-aplicati-1348t-3413878

Comisia Europeana deruleaza sesiunea anuala de receptie a propunerilor de proiecte LIFE+. Acestea trebuie sa acopere cel putin una dintre cele trei componente ale programului LIFE+ si trebuie prezentate utilizand formulare de cerere specifice urmand a fi depuse la sediul Ministerului Mediului  pana la data de 15 septembrie 2009, inclusiv.

LIFE+ reprezinta noul instrument financiar pentru mediu al Uniunii Europene, care asigura suportul pentru dezvoltarea si punerea in aplicare a politicii si a legislatiei comunitare in materie de mediu, in special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Actiune pentru Mediu (PAM 6).

LIFE+ a intrat in vigoare o data cu publicarea Regulamentului LIFE+, in data de 9 iunie 2007 si este format din trei componente: LIFE+ Natura si Biodiversitate, LIFE+ Politica si Guvernare de Mediu, LIFE+ Informare si Comunicare.

Pentru anul 2009, bugetul alocat de Comisia Europeana acestui program este in valoare de 250 milioane de euro, fiecarui stat membru revenindu-i o cota parte in functie de numarul de locuitori si suprafata de arii protejate existente la nivel national. Pentru Romania, Comisia Europeana a alocat suma de 10,9 milioane de euro pentru anul in curs.

Pana in prezent, prin instrumentului LIFE + au fost finantate un numar de 9 proiecte, incadrate pe cele 3 componente ale programului, care vizeaza protectia unor specii de pasari si carnivore, dezvoltarea unei retele de deseuri pentru planificarea managementului durabil al deseurilor, aplicarea principiilor ecosistemelor industriale in dezvoltarea regionala si promovarea produselor verzi.

Proiectele aprobate au o valoare totala de aproximativ 6, 5 milioane euro, reprezentand o rata medie de absorbtie a fondurilor europene de 37,84%. Sumele neaccesate sunt utilizate pentru finantarea altor proiecte din cadrul Uniunii Europene sau realocate statelor membre.

Informatii suplimentare cu privire la instrumentul financiar LIFE+ si posibilitatile de finantare pot fi accesate AICI.

Mai jos gasiti atasate Obiectivele Specifice pentru cele 3 componente ale programului LIFE +.