StiriONG – 125 mil. euro finantare prin Programului de cooperare interregionala INTERREG IV C

0
125-mil-euro-finantare-prin-programului-1695t-2471616

Comitetul de Monitorizare INTERREG IV C a aprobat 74 de proiecte de cooperare interregionala insumand aproximativ 125 mil. euro finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Acestea au fost selectate dintre cele 481 de proiecte depuse in cadrul celui de-al doilea apel.

In 30 dintre cele 74 de proiecte aprobate participa 37 de parteneri romani, bugetul solicitat de acestia insumand aproximativ 4.5 mil. euro.

Printre cei 37 de parteneri romani se numara autoritati publice centrale si locale, agentii de dezvoltare regionala,  institute de cercetare si universitati. Proiectele aprobate vizeaza toate cele 10 subteme ale programului, 45 dintre ele incadrandu-se in axa prioritara Inovare si economia cunoasterii si 29 in axa Mediu si prevenirea riscurilor.

Romania participa in acest program de cooperare interregionala, alaturi de celelalte 26 de state membre, Elvetia si Norvegia.

Al 3lea apel de proiecte INTERREG IV C va fi lansat in cadrul Conferintei anuale a programului, organizata la Göteborg, Suedia, in perioada 9-10 decembrie a.c.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 15 mil. euro fonduri FEDR, termenul de depunere al proiectelor fiind data de 15 martie 2010.

Apelul va fi dedicat Proiectelor de Capitalizare, care vizeaza valorificarea si transferul bunelor practici deja identificate catre celelalte programe finantate prin Fonduri Structurale.